Vi trenger deg!

Aikido-norge sitter på mange resurser i miljøet, og sammen kan vi utrette store ting! Vil du være med?

Elisabeth (NAF og NKF)  har laget en ressursgruppe på Facebook hvor vi skal samle de som har lyst å engasjere seg. Kan du noe du tenker er bra for flere? Sitter du på kunnskap som kan være til hjelp, eller har du lyst å være med å følge med på diskusjoner som jobbes med? Alle som har noe å gi kan være med i denne gruppen, eneste “kravet” er at du er engasjert og villig til å delta i diskusjoner. Uten engasjerte mennesker blir det ingen diskusjon, og da kommer vi ikke så langt. Det som er viktig er at personer som føler de kan bidra med noe rekker opp en hånd, slik at vi vet at du finnes.

Vil du være med? Join gruppen og fortell oss hva brenner du for!

https://www.facebook.com/groups/533666914106359/

Share on Facebook