Vår historie for fremtiden

Vi skal nå gå i gang med tidenes aikido-dugnad, og alle klubber inviteres til å være med. NAF holder i disse dager på å lage et arkiv hos arkivverket hvor hele NAFs historie skal oppbevares for ettertiden, og i den forbindelse trenger vi hjelp fra dere. Vi holder på å samle inn materiale og søker nå ut til alle medlemmer for hjelp til å samle inn alt som kan være interessant å oppbevare i et slikt historisk arkiv.

Hvis dere har liggende historisk materiale kan det bli en del av vår felles historie, og vi ønsker få tilsendt bidrag fra medlemmene og klubbene. Her er alt av interesse, både bilder, videoer, klubbhistorie, gamle medlemsblader, aikidoflyers, artikler dere vet finnes på nett, artikler dere har liggende, tidligere styrepapirer og lignende. Med andre ord; alt som kan være interessant for allmennheten og historien til ettertiden. 

Bildematerialet er en viktig del av får felles aikidokulturelle arv og det er viktig  at dere tar dere bryet med å gjøre jobben det er med å finne frem materiale. Det er veldig synd dersom spennende bilder og annet materiale ikke kommer med. En slik dugnad som dette skjer ikke ofte. Bruk anledningen! 

Det er også tenkt at vi på sikt skal lage både et historisk galleri med bilder på hjemmesiden vår, samt et galleri med artikler. Et utvalg som kommer inn kan også bli brukt der. Vi trenger hjelp til å innhente tillatelser til disse, så det er fint om dere kan hjelpe til med dette. 

Tidsfrist

Vi ønsker bidrag til arkivet tilsendt innen 01. Juni. Det vil bli sendt ut en purring 01. Mai, og det blir bare sendt ut en purring. 

Fysisk materiale kan sendes pr. post til prosjektkoordinator. Adressen er sendt ut til styrene i klubbene. Dette vil bli digitalisert og sendt tilbake, og NAF betaler porto mot tilsendt kvittering. Digitalt materiale kan sendes på mail.

Prosjektkoordinator er Elisabeth Kallinen (Ella)
Har du spørsmål om arkiveringen kan det rettes til Lars Lomell

Har du ikke eposten til disse kan den fås enten ved å kontakte styret, redaksjonen eller styret i klubben din.

Bildet er hentet fra Arkivverkets Facebookside

Share on Facebook