Tjekkisk besøk i Harstad

Treningsleir med Jiri Marek i Harstadaikidoklubb

Den 12-14. September fikk Harstad Aikidoklubb besøk av Jiri Marekfra Tsjekkia. Han er elev av Nishio-sensei og trener innenforstilarten aikido toho iai. Det meste av undervisningen var basertpå sverd, men også jo og vanlige kroppsteknikker ble undervist.

Det er et stykke vei fra Tsjekkia, til Norge og Harstad, så vi iklubben ønsket også å gi ham en liten opplevelse av landsdelen.Siden vi har en prest i Harstad aikidoklubb, regnet vi med at væretvill bli det aller beste. Hvilket det også ble. Sol fra morgen tilkveld. Og Nord-Norge i begynnende høstskrud er en opplevelse, ikkebare for langveisfarende og folk syd for sinsenkrysset. Vi fikkbla. anledning til å ta en dagstur ut til Svolvær og Lofoten, medinnlagte fotosessions, grilling og bading. Når sant skal sies vardet bare en i reisefølget som kastet klærne og hev seg i vannet.Kaldt og friskt var det. Omtrent 11 grader. Men desto mer leveligetemperaturer på land.

Naturligvis ble det og skulle det være mye trening. Ingen av oss iklubben hadde noen særlig erfaring med Nishio-style, så det varnytt og utfordrende på alle måter. Det er lett å bli utålmodig medseg selv når armer og ben løper i ulik retning. Derimot varinstruktøren – Jiri utrolig tålmodig med en heller klønete gjeng.Men slik er det jo når man skal lære seg noe nytt, nesten uansetthva det er. Mye av undervisningen bestod i å lære oss de ulikesverd – kataene. Ikke minst viktig var det å lære oss hvordan viskulle trekke sverdet ut av saia ( balgen), og sette det tilbakeigjen, uten å stikke eller skjære seg til blods. Heldigvis bruktevi bare jaito og bokken denne gangen.

Det ble mange timer med trening, men aikido er også sosialt. Vihadde derfor lagt inn en kveld på byen og ikke minst felles luncherde dagene leiren varte. Stemningen var veldig god, og vi fikk etterhvert litt tak på dette med sverd.

Vi har et ønske om å få ham på besøk igjen, men en liten klubbhar også en liten økonomi. Så det må vurderes. Dette var i allefall for oss i Harstad aikidoklubb et spennende og eksotisk møtemed en litt annerledes innfallsvinkel til aikido. Vi kunne nok havært flere på matta disse dagene, men de som kom fikk myeigjen.

Takk til Roman for et kjempeflott initiativ!

Tekst: Paul A. Haug
Bilder: Roman Vesely
Desember 2008

 

Share on Facebook