Her er noen råd og tips til deg som forbereder deg til gradering.

Det er viktig å huske på at graderinger i Aikido er en fin måte å bekrefte utvikling og ambisjon på. En gradering er ikke en eksamen man gjør seg ferdig med, men noe som representerer et fundament for videre studier og utvikling.

Det er teknisk ansvarlig i klubben som avgjør om det er aktuelt å gå opp til gradering og vurderingen baserer seg på de formelle kravene i graderingsskjemaet samt en helhetsvurdering. I denne vurderingen inngår de samme kriterier som for selve graderingen.

Hvis du er lurer på noen begreper kan du se en flott ordliste laget av Bergen aikidoklubb.

1) TEKNISKE FERDIGHETER

Med tekniske ferdigheter menes kunnskap om teknikkens navn og form.

For kyu-grader legges det hovedsaklig vekt på grunnleggende form (kihon-waza), og da spesielt bruk av korrekt taisabaki. For høyere kyu-grader og for dan-graderinger legges det gradvis mer vekt på kjennskap til variasjoner (henka-waza). Også kjennskap til navn på angrepsformer, korrekt angrep og fallteknikk (ukemi) regnes inn under tekniske ferdigheter.

2) KOKYU ROKYU
Direkte oversatt betyr kokyu rokyu ‘pustekraft’. Her vurderes i hvilken grad eksaminanden har utviklet evnen til å bruke ki framfor muskelstyrke. Dette krever et sterkt senter (tanden) og riktig bruk av åndedrett (kokyuho). Inn under kokyu rokyu vurderes også kontakt (ki-musubi), både i det angrepet møtes og gjennom teknikken. Bruk av kokyu rokyu er et viktig aspekt også som uke, både for å kunne angripe/holde korrekt og for å kunne ta ukemi.

3) MAAI
Ma betyr distanse eller tidsintervall, og ai betyr harmoni. Med maai menes altså evnen til å kunne harmonere med partneren både med hensyn til, fysisk plassering (avstand) og tid (timing). I praksis vil dette si at en inntar korrekt avstand til partneren før angrepet, at en holder korrekt avstand/plassering gjennom hele teknikken, og at avstanden er korrekt ved avslutning av teknikken. Riktig maai innebærer også at utøveren evner å flyte med angrepet i samme hastighet som angriperen. For lavere Kyu-grader stilles det hovedsakelig krav til korrekt fysisk avstand, der det forventes at teknikkene utføres rolig og solid (kotai; fast form). For høyere Kyu-grader og stilles det større krav til timing og bevegelse (jutai; myk form), mens eksaminander ved Dan-gradering også forventes å beherske flytende form i høy hastighet (ryutai / Ki-nagare).

4) SHISEI
Shisei betyr fysisk og mental holdning. Ved vurdering av den fysiske holdningen legges det spesielt vekt på utgangsstilling (Kamae), holdning under utføring av teknikken, samt holdning ved avsutning og etter teknikken (Zanshin). Viktige momenter her er rak rygg, lavt tyngdepunkt, balanse, ufiksert blikk og åpne fingre. Ved mental holdning legges det vekt på eksaminandens innstilling og etikette, samt forhold til instruktører og miljø både i og utenfor Dojo’en. Andre aspekter ved mental holdning er utøverens seriøsitet og konsentrasjonsevne.

5) SPIRIT
Med spirit menes viljen til å stå på, og ikke holde noe tilbake hverken som uke eller tori. Spirit omfatter både å gi alt i øyeblikket og evnen til å holde ut (stamina). Også eksaminandens vilje til å gå jevnt på trening samt vilje til å hjelpe til og gi i miljøet vurderes inn under dette punktet.

Konkrete tips

  1. Øv! Det hjelper å øve og studer punktene ovenfor. Det er dette graderingskomiteen ser etter.
  2. Gjennomfør en eller flere prøvegraderinger. Dette er en del av det å øve og i tillegg får du konkrete tilbakemeldinger om hva som bør forbedres.
  3. Senk skuldrene! Graderinger er jo en test, men også en anledning til å vise frem det du liker og brenner for til venner og kjente som heier på deg 🙂
  4. De som skal opp til dan-graderinger må huske å ta med de våpnene som er aktuelle å bruke for graderingen.
  5. Til sist, HUSK Å FYLLE UT GRADERINGSSKJEMA PÅ FORHÅND! og BETALE GRADERINGSAVGIFT!

Lykke til på gradering!