Tilskudd til leire med NAFs Tekniske Komité

Medlemmer av NAFs teknisk komité holder en rekke seminarer rundt i landet. Dette bidrar til å ivareta den aikidotekniske standarden i henhold til Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters som er teknisk komités hovedoppgave. Seminarer med medlemmer av teknisk komité gir ofte også anledning for gradering på høyere nivå.

For å gjøre det mulig for flere klubber å arrangere helgeseminarer med teknisk komité, har NAF opprettet en støtteordning til arrangørklubber. Denne ordningen ble besluttet på årsmøtet 2016 og er endelig vedtatt ved årsmøte 2023.

For å arrangere helgeseminarer med medlemmer av teknisk komité gjelder følgende honorarer:
•    3. og 4. Dan: 4000 kr
•    5. Dan: 5000 kr
•    6. Dan 6000 kr
•    7. Dan: 7000 kr

Følgende kriterier må være oppfylt for å kunne søke:
•    Klubben som søker må være medlem av NAF
•    Det kan kun søkes til seminarer med medlem av teknisk komité som hovedinstruktør
•    Ordningen gjelder ikke dersom medlem av teknisk komité også er medlem av arrangørklubben (interne seminarer)
•    Søknaden sendes til naf-styret (ved) aikido.no sammen med budsjett senest én måned før leiren

Dersom kriteriene oppfylles, vil man få følgende satser i støtte:
•    Dersom man må dekke reise og opphold for instruktør: 2000kr
•    Dersom man må dekke reise eller opphold for instruktør: 1500kr
•    Dersom man verken må dekke reise eller opphold for instruktør: 1000kr

Det er også mulig å søke støtte for bruk av medlem fra TK til en-dags instruksjon med halve satser. Det er kun mulig å søke støtte for én instruktør. Dersom klubben har flere instruktører fra teknisk komité må klubben eller instruktøren selv betale.

Tips om skattefrihet og innberetningsplikt: Lag og foreninger kan utbetale inntil kr 10’000 skattefritt og uten innberetningsplikt i honorar per person per år.les mer (nederst avsnitt): https://www.skatt.no/2016/11/29/utnytt-skattefrie-grenser/