Tilskudd til leire med TK

NAF ønsker å gjøre det lettere å organisere seminarer med medlemmer av NAFs teknisk komité, og et av virkemidlene er støttemidler!

Tilskudd til leire med NAFs Tekniske Komité

Medlemmer av NAFs teknisk komité holder en rekke seminarer rundt i landet. Dette bidrar til å ivareta den aikidotekniske standarden i henhold til Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters som er teknisk komités hovedoppgave. Seminarer med medlemmer av teknisk komité gir ofte også anledning for gradering på høyere nivå.

For å arrangere helgeseminarer med medlemmer av teknisk komité gjelder følgende honorarer:
•    3. og 4. Dan: 4000 kr
•    5. Dan: 5000 kr
•    6. Dan 6000 kr
•    7. Dan: 7000 kr

For å gjøre det mulig for flere klubber å arrangere helgeseminarer med teknisk komité, har NAF opprettet en støtteordning til arrangørklubber. Denne ordningen ble besluttet på årsmøtet 2016 og erstatter den tidligere underskuddsgarantien.

Følgende kriterier må være oppfylt for å kunne søke:
•    Klubben som søker må være medlem av NAF
•    Det kan kun søkes til seminarer med medlem av teknisk komité som hovedinstruktør
•    Ordningen gjelder ikke dersom medlem av teknisk komité også er medlem av arrangørklubben (interne seminarer)
•    Søknaden sendes til naf-styret (ved) aikido.no sammen med budsjett senest én måned før leiren

Dersom kriteriene oppfylles, vil man få følgende satser i støtte:
•    Dersom man må dekke reise og opphold for instruktør: 2000kr
•    Dersom man må dekke reise eller opphold for instruktør: 1500kr
•    Dersom man verken må dekke reise eller opphold for instruktør: 1000kr

Støtteordningen er foreløpig under utprøving og det er NAFs ønske å kunne øke satsene som gis i støtte så snart økonomien tillater.

Tips om skattefrihet og innberetningsplikt:

Lag og foreninger kan utbetale inntil kr 10’000 skattefritt og uten innberetningsplikt i honorar per person per år.
Share on Facebook