Takk for denne gang

Da er årets sommerleir gått av stabelen, og vi er endelig tilbake etter to år uten avholdt leir. Det har vært et godt oppmøte på første leir etter pandemien, vi var 48 stykker som deltok på hele leiren og som bodde på skolen, i tillegg til 18 stykker med 1-3 dagers pass.

En konsekvens av koronatiden er at vi ikke hadde en gjestende japansk instruktør i år, og vi benyttet derfor anledningen til å prøve ut et nytt format med at medlemmer fra teknisk komite instruerte med shihan Bjørn Eirik Olsen 7. dan som hovedinstruktør. De resterende medlemmene fra TK som instruerte var shidoin Gaute Lambertsen, 6.dan, shidoin Tor Anton Gaarder, 4.dan, fukushidoin Haakon Fyhn, 3.dan og fukushidoin Jacqueline von Arb, 3.dan. I tillegg ble det for første gang avholdt et instruktørseminar som gikk ved siden av ordinær trening for seniorinstruktørene, dette i regi av shidoin Lars Lomell, 4.dan. Det var 20 deltakere på kurset, og de fortsetter jobbe med instruktørkurset gjennom året.

NAF retter en stor takk til hele teknisk komite for deres engasjement dette året. 

Det ble avhold et vel gjennomført årsmøte. Nytt av året var at årsmøte ble holdt på dagtid, og det tror vi veldig mange var fornøyde med. Det var mange som deltok i år, det er vi veldig glade for. For de som ønsker lese protokoll fra møtet finner dere den her:

Protokoll årsmøte 2022

Men sommerleiren kunne ikke vært gjennomført uten hjelp fra sommerleirkomiteen! Vi ønsker derfor belyse noe av jobben alle i komiteen og englene gjør for at vi andre kan være på en så godt gjennomført leir.

Jobben begynner lang tid i forkant av leiren. Budsjett skal lages, skolen skal bestilles, påmelding skal gjennomføres og betaling skal tas i mot, for å nevne noe. Når leiren starter kommer alle en dag før for å klargjøre skolen og planlegge hva som skal skje. De går igjennom alle rom for å sjekke alt fra om det er ryddig, rent, til om det er såpe, dopapair og tømt søppel. De snakker med kjøkkenpersonalet og planlegger hva som skal spises hver eneste dag. Hver morgen før alle har stått opp og hver kveld etter at alle har lagt seg rydder de for at det skal se ut som det alltid gjør. Når leiren er ferdig går de igjen gjennom alle rommene, tar brukt sengetøy på vaskeriet og rydder skikkelig opp slik at skolen blir overlevert i tipp topp stand slik at vi får lov å være på skolen igjen og igjen. De er Interaktive informasjonsplakater som går rundt på skolen hele sommerleiren. Alle spørsmål om hva som helst går til dem, de har full oversikt. De sitter som regel alltid i sekretariatet. All innsjekking, betaling for leir, mat, graderinger tas gjennom dem. De har ansvar for at gymsalen tilrettelegges, for at alle som skal undervise har tusjene de trenger og andre praktiske ting. 

Dette er bare noe av alt de gjør og vi kunne ikke gjennomført leiren uten dem! 

I år som i fjor har sommerleirkomitéen blitt ledet av Fride, og har bestått av Gurdis, David, Ingar og Steffen. I tillegg har de hatt med seg NAF-hjelpere som i år har vært Dina, Kristina, Rafael, Maria, Ibe og Nathaniel. Denne gjengen har jobbet på for at leiren skulle gå som smurt, og det har de jammen meg også klart!  Takk til englene og alle frivillige som har stått på for at vi andre skal få en så bra opplevelse!

Korona

Vi hadde et utbrudd av covid-19 under årets leir, og NAF har sammen med teknisk komité gjennomført en anonym spørreundersøkelse for å kartlegge hvor stort utbruddet ble. Det er flere som har spurt om å få se resultatet, så vi legger det ved her. Ti dager etter sommerleiren er det 55 stykker av 66 deltakere som har besvart undersøkelsen, så vi har derfor dannet oss et godt bilde av utbruddet. 40% av deltakerne som har besvart spørreundersøkelsen har fått påvist korona, mens 16.4 % har hatt symptomer uten å teste seg. Vi kan derfor regne med at over halvparten har hatt med seg korona hjem fra leiren. I tillegg kan man gå ut i fra at enda flere har vært asymptomatiske. 

Share on Facebook