NAF-styret har ansvar for den organisatoriske og administrative driften av forbundet, inkludert arbeid med økonomi, informasjon, og organisering av sommerleir. Styremedlemmene velges for to år av gangen og har normalt møter én gang i måneden.

 • Styreleder:
  Ida Andersen
 • Sekretær:
  Hans O. Martinsen
 • Kasserer:
  Jacqueline von Arb
 • Klubbkontakt:
  Elisabeth Kallinen
 • Styremedlem:
  Harrieth Lundberg
 • Styremedlem:
  Steffen Wikan

 • 1. vara
  Ubesatt
 • 2. vara
  Ubesatt
 • 3. vara
  Ubesatt