NAF-styret har ansvar for den organisatoriske og administrative driften av forbundet, inkludert arbeid med økonomi, informasjon, og organisering av sommerleir. Styremedlemmene velges for to år av gangen og har normalt møter én gang i måneden.

 • Styreleder:
  Steffen Wikan
 • Sekretær:
  Hans O. Martinsen
 • Kasserer:
  Anna Alvik
 • Klubbkontakt:
  Elisabeth Kallinen
 • Sommerleiransvarlig:
  Fride Blindheim • 1. vara
  Harrieth Lundberg
 • 2. vara
  Rafael Støre
 • 3. vara
  Ingrid Ann Devenish