NAF-styret har ansvar for den organisatoriske og administrative driften av forbundet, inkludert arbeid med økonomi, informasjon, og organisering av sommerleir. Styremedlemmene velges for to år av gangen og har normalt møter én gang i måneden.

 • Styreleder:
  Stein Lian (Reimeikan Tromsø)
 • Sekretær:
  Elisabeth Kallinen (Tenshinkan)
 • Kasserer:
  Erik G. Engedal (OSI)
 • Styremedlem:
  Steffen Wikan (Bergen Aikido)
 • Sommerleiransvarlig:
  Fride Blindheim (Enk.medl) • 1. vara
  Harrieth Lundberg (Tenshinkan)
 • 2. vara
  Peder Fisher-Griffing (Jishukan Gjøvik)
 • 3. vara
  Ingrid Ann Devenish (Fredrikstad)