Det finnes flere støtteordninger klubbene har mulighet til å søke midler fra. Noen av disse er samlet i oversikten nedenfor. Klubben må selv sjekke om den kvalifiserer til de ulike ordningene.

I tillegg kan det finnes lokale støtteordninger i din kommune. Dersom du vet om støtteordninger som ikke er med her, ta kontakt med redaksjonen på redaksjonen@aikido.no. Redaksjonen bistår ikke med spørsmål om de spesifikke ordningene, ved slike spørsmål ta kontakt direkte med de som tilbyr ordningen.

Gjennom NIF

Gjennom NKF

Det er mulig å søke tilskudd til seminarer dersom man er medlem av NKF.
Les mer om krav og søknad her https://kampsport.no/organisasjon/tilskudd-og-fordeler/tilskudd/soknad-om-seksjonstilskudd/