Om å starte Aikidoklubb

Skrevet av Dimitris Farmakidis
www.fudoshinkan.net

Ut fra egne erfaringer har jeg lagd en liste med råd. Det er en god del «viktige» faktorer som kan deles inn i to grupper. De praktiske og de personlige.

Praktiske faktorer

1: Treningslokale/dojo

Det bør ikke koster for mye å leie, siden man i starten ikke har nok medlemmer til å dekke høye utgifter. Beliggenheten bør være så sentral som mulig pga. tilgjengelighet og rekruttering. Muligheten å ha parkeringsplass er også viktig.

Alternativ A: Dele lokaler og kostnader med andre kampsport grupper. Ta kontakt; det kan hende det er tilgjengelig kapasitet i deres lokaler.

 • Fordel: Allerede et etablert sted. Mindre ressurs/tidkrevende å administrere.
 • Ulempe: Avhengig av andre.

Alternativ B: Starte egen Dojo. Leie ut timer til annen kampsport eller lignende aktiviteter.

 • Fordel: Eget sted. Står fritt til å velge treningstider. Mulighet til å utsmykke egen Dojo som man selv ønsker.
 • Ulempe: Avhengig av leieinntekter. Større ansvar, mer å administrere.

Alternativ C: Søke kulturkontoret/ kommunen om å få mulighet til å bruke en gymsal på en skole eller lignende.

 • Fordel: Pris.
 • Ulempe: Ingen følelse av å ha/være i en Dojo. Begrenset tilgjengelighet og treningstider. Sommerperiode sannsynligvis stengt. Matter av og på.

2: Matter

Nye ”Judomatter” er dyre. De koster minst kr 1.000,- pr. matte. Man bør ha ca. 100 m² matter.

Alternativ A: Brukte Judo matter. Man må spørre, lete og ha flaks.

Alternativ B: Nye ”flettematter” som brukes ofte fra TKW, koster ca. kr 350 pr. M². Disse mattene kan flettes sammen, men etter min mening er de ikke så gode på grunn av høy friksjon. De kan også føre til en større belastning for knærne.

3: Markedsføring

Alt som kan eksponere klubben på en positiv måte er bra.

Her er noen altenativer:

 • Plakater: Info som henges på steder der folk bor og ferdes. (Hva er Aikido, adressen til dojo, fordeler med trening, egner seg for de fleste etc.)
 • Aviser: Ta kontakt med journalister for å skrive artikkel om Aikido og om klubben.
 • Oppvisninger: I områder i nærheten av klubben. (Park, Kjøpesentre, skoler…)
 • Utetrening: For å få folk til å se Aikido, og for å dele ut brosjyrer.
 • Brosjyrer: Skriv på et A4 ark som for eksempel foldes til A5, 
 • Radio: Ta kontakt med lokalradio for å kunne snakke om Aikido og om klubben.
 • Venner og bekjente: Snakk med alle som du kjenner. Prøv å få dem med på trening.
 • FB side/ sosiale media og Webside: Lag webside for å ha informasjon om klubben, priser, treningstider ol. (Det koster ca Kr 1000 årlig for domene) og FB side. Inviter medlemmer på FB siden og bruk den gjerne som info tavle. Bruk sosiale medier for markedsføring. Snakk med medlemmer fra klubben din som har kunnskap om sosiale medier og gi dem ansvar for å administrere sidene.

4: Nybegynnertrening

Før eller senere må klubben ha en offisiell ”nybegynnertrening”. Skriv om det på sosiale medier/FB som en del av markedsføringen. Den første nybegynnertrening kan være en krevende fase, ettersom de fleste i klubben vil være nettopp nybegynnere. Ta kontakt med TK i Norges Aikido forbund for å få ytterlige råd, evnt besøk. Ikke nøl å spørre etter hjelp fra andre klubber, instruktører og utøvere. Er man flere som er med på å starte klubben, så er det selvfølgelig lettere. Det blir lettere å demonstrere teknikker, samt man kan dele på oppgaver og ansvar.

5: Andre Forpliktelser

 1. Det må dannes styre, leder, kasserer, sekretær og vara.
 2. Åpne en Klubbkonto.
 3. Melde klubben i NAF. Delta på seminarer, treningssamlinger og andre arrangementer dersom det er mulig.
 4. Kontingent fra medlemmer må ikke være for høy. Det er best å få betalt for 6 mnd. av gangen. 
 5. Dele ut og stemple medlemsbøker som fås fra kassereren i NAF.
 6. Betale klubbkontingent og medlemskontingent til NAF. Du finner info på aikido.no  
 7. Tegne en forsikring for medlemmene. Mulig hos IF evnt. en annen selskap.

Personlige faktorer

1: Egen innsats

 1. Vær forberedt å gjør det meste selv i startfasen. Dette gjelder treningen, markedsføringen, prate med alle, betale regninger etc. 
 2. Å ha en positiv innstilling og å ikke gi seg er av avgjørende betydning om du vil starte en Aikidoklubb.
 3. Din egen trening og engasjement er viktig. I tillegg må driften av klubben ivaretas av deg.  Det krever at man evner å se den andre samt behov som oppstår. Prøv å finne en balanse med tanke på din egen trening og instruksjon i tillegg til det sosiale med medlemmer og de administrative forpliktelser som følger med. 
 4. Være forberedt på utfordringer og uforutsette ting. Regn med å miste medlemmer, betale fra egen lomme, men likevel må du ikke gi opp!
 5. Vær positiv, ryddig og lær medlemmenes navn.

2: Andre tanker og forslag

 1. Pust, meditasjon, kroppsbeherskelse, holdning, filosofi, respekt, relasjoner, konfliktløsning, sosialt, kulturelt, osv. er viktige og viser Aikido sin allsidighet. 
 2. Det er mange som relatere Aikido kun til kampsport/kunst og forståelsen din samt referansen til disse punkter invitere til flere som ønsker «å prøve» Aikido.
 3. Prøv å engasjere nye medlemmer i klubbens virksomhet. La dem komme med ideer og vær positiv til alle slags initiativ.
 4. Webside som informasjonskanal for medlemmene og andre interesserte er viktig. Hold den frisk, oppdatert og ryddig.
 5. Det er et fordel om nye medlemmer får en tilhørighet til klubben. Oppfordre dem bør snakke til sine venner og å dele informasjon og andre spennende relevante tema på sosiale medier. Medlemmene er klubben. De må bli seg dette bevisst og du/dere må bidra til å skape denne bevisstheten.
 6. Prøv å være sosiale. Møt opp litt tidligere i klubben, prøv å treffes for en kaffe, øl etc. Arranger en liten fest/samling en gang i blant, inviter instruktører, lage events.
 7. Vær nøye, respektfull og ærbødig i din/deres oppgaver som klubbleder(e). Ha klar oversikt over medlemsbøker, treningsøkter, seminarer samt overholdelsen av Dojo-etikette.
 8. Sørg for en god stemning i Dojo-en. Prøv å skape en atmosfære slik at folk gleder seg til å komme på trening.
 9. Forny deg selv ved å være mottagelig og åpen for nye impulser og perspektiver.
 10. Vær nær alle sammen, samtidig som du bevarer en respektfull og verdig holdning. Tren på kvaliteten i møtet med medlemmene på matta og ellers. 
 11. Vær bestemt og tydelig uten å være hard og stresset. Vær myk og smidig – uten å være løs og slapp. Led uten å dra. Følg uten å henge etter. Den kvalitet du/dere legger i kontakten med medlemmene fåes tifold tilbake.

Lykke til!

Dimitris Farmakidis
www.fudoshinkan.net