Sommerleir 2024

Sommeren nærmer seg, og for aikido-entusiaster er det nå på tide å planlegge en spennende uke med trening og samvær på Hadeland folkehøgskole i Brandbu. Fra 6. til 11. juli arrangerer Norges aikidoforbund (NAF) sin årlige sommerleir der Bjørn Eirik Olsen shihan og vår egen tekniske komité (TK) vil instruere.

(for English – scroll to under the schedule)

Instruksjon
Bjørn Eirik Olsen shihan fra Norge har 7. dan og har undervist aikido i over 30 år. Både han og TK vil gi deltakerne verdifulle erfaringer og utfordringer i løpet av uken.

I tillegg vil det være et eget instruktørprogram i døgnet før vanlig trening. På tirsdag 9. juli blir det kyu-gradering, og på onsdag 10. juli blir det dan-gradering. Etter dan-graderingen steller vi i stand en bankettmiddag etterfulgt av en riktig aikido-fest!

Årsmøte vil avholdes søndag 7. juli klokken 13:00 i A-salen på skolen, og alle deltakerne er invitert til å delta.

Hadeland folkehøgskole i Brandbu har vært vertskap for NAFs sommerleir i år etter år og er et flott sted for aikido-utøvere å samles og dele sin lidenskap for denne vakre kampsporten.
Kost og losji tilbys på folkehøgskolen, som regel i delt rom (det er kun noen få enkeltrom, som er reservert for folk med spesielle behov). Døgnprisen inkluderer tre måltider (middag samme dag, pluss frokost og lunsj dagen etter). Man kan også betale for måltider separat dersom man bor et annet sted. Mer info finnes i registreringsskjemaet.

Transport:
*med Fly: til Oslo Gardermoen, så må man regne minst 2 timer til Brandbu
– tog via Oslo S til Gran stasjon, så buss 126 til Brandbu skysstasjon
– eller Flybuss to Lunner skysstasjon (NB: går ikke lørdager eller søndager) (30 mn, 170 kr), så buss to Brandbu skysstasjon nr 112, 126 eller 103 (30–40 min, 36 kr) (31 mn, kr 35,-)
*med Tog: til Gran stasjon, så buss 126 til Brandbu skysstasjon
Flere muligheter finnes på google-maps (endre dato/tid – og merk at billetter til tog og busser må kjøpes hver for seg fra ulike selskapers nettsider)

Påmelding til leiren skjer via dette skjemaet, som man også kan finne på NAFs nettside (aikido.no) i kalenderen, via QR-koden på årets plakat eller på Facebook. Facebookevent finner du her
Plakat for nedlasting/printing finner du her

Vi kastes der!

—————ENGLISH—————-

Summer is approaching, and for aikido enthusiasts, now is the time to plan an exciting week of training and socialising at Hadeland Folk High School in Brandbu. From 6. to 11 July, the Norwegian Aikido Federation (NAF) is organising its annual summer camp where Bjørn Eirik Olsen Shihan and our own technical committee (TK) will instruct.

Instruction
Bjørn Eirik Olsen Shihan from Norway has 7th dan and has taught aikido for over 30 years. Both he and TK will give the participants valuable experience and challenges during the week.

In addition, there will be a separate instructor programme friday afternoon and saturday morning before regular training. On Tuesday 9 July there will be a kyu grading, and on Wednesday 10 July there will be a dan grading. After the dan grading, we will organise a banquet dinner followed by a real aikido party!

The annual General Assembly will be held on Sunday 7 July at 13:00 in the A-salen at the school, and all participants are invited to attend.

Place & Accomodation
Hadeland Folk High School in Brandbu has hosted NAF’s summer camp year after year and is a great place for aikido practitioners to gather and share their passion for this beautiful martial art.

Room and board is provided at the folk high school, usually in shared rooms (there are only a few single rooms, which are reserved for people with special needs). The daily rate includes three meals (dinner the same day, plus breakfast and lunch the next day). You can also pay for meals separately if you are staying elsewhere. More info can be found in the registration form.

Transportation:

  • By Plane: to Oslo Gardermoen, then at least 2 hours to Brandbu
    • Train via Oslo S to Gran Station, then bus 126 to Brandbu Bus Station
  • By train: to Gran Station, then bus 126 to Brandbu Bus Station

More options may be found via Google Maps (note that tickets for trains and buses often have to be purchased separately from different companies’ websites).

Registration & payment info for the camp is done via this form, which can also be found via the QR code on this year’s poster or on Facebook.

Facebookevent: You can find the event here

Throw you there!

Poster for download (prices are given here): Coming soon, prices can be seen in the registration form for now

Share on Facebook