Sommerleir 2023

Sommeren nærmer seg, og for aikido-entusiaster er det nå på tide å planlegge en spennende uke med trening og samvær på Hadeland folkehøgskole i Brandbu. Fra 1. til 6. juli arrangerer Norges aikidoforbund (NAF) sin årlige sommerleir, der Hideki Takemura Shihan og Bjørn Eirik Olsen Shihan vil være hovedinstruktører.

(for English – scroll to under the schedule)

Hideki Takemura Shihan fra Japan er gradert til 7. dan og har lang erfaring med å undervise i Aikido over hele verden. Bjørn Eirik Olsen Shihan fra Norge har også 7. dan og har undervist i Aikido i over 30 år. Begge vil gi deltakerne verdifulle erfaringer og utfordringer i løpet av uken.

I tillegg vil instruktører fra NAFs tekniske komité undervise, og det vil være et eget instruktørprogram parallelt med vanlig trening. På tirsdag 4. juli blir det kyuu-graderinger, og onsdag 5. juli blir det dan-graderinger. Etter dan-graderingene steller vi i stand en bankettmiddag etterfulgt av en riktig aikido-fest!

Årsmøte vil avholdes 2. juli klokken 13.00, i A-salen på skolen, og alle deltakerne er invitert til å delta.

Hadeland folkehøgskole i Brandbu har vært vertskap for NAFs sommerleir i år etter år, og er et flott sted for aikido-utøvere å samles og dele sin lidenskap for denne vakre kampsporten.
Kost og losji tilbys på Hadeland folkehøgskoles internatrom, som regel i delt rom (det er kun noen få single som er reservert for folk med spesielle behov). Døgnprisen inkluderer 3 måltider (middag samme dag, pluss frokost & lunsj dagen etter). Man kan også betale for måltider separat dersom man bor et annet sted. Mer info i reg.skjema.

Transport: kommer mer info her snart når tidstabellene er oppdatert, men generelt:
*med Fly: til Oslo Gardermoen, så må man regne minst 2 timer til Brandbu
– tog via Oslo S til Gran stasjon, så buss 126 til Brandbu skysstasjon
– eller busses, first Flybuss to Lunner skysstasjon (NB: not sat or sun!) (30 mn, 170 kr), then another buss to Brandbu skysstasjon (31 mn, kr 35,-)
*med Tog: til Gran stasjon, så buss 126 til Brandbu skysstasjon
Flere muligheter finnes på google-maps (endre dato/tid – og merk at billetter til tog og busser må kjøpes hver for seg fra ulike selskapers nettsider)

Påmelding til leiren skjer via skjema som finnes på NAFs nettside (aikido.no) i kalenderen, via QR-kode på årets plakat, eller via lenke på Facebook.
Påmelding finnes her

Vi kastes der!

Plakat for nedlasting/printing (priser er gitt her): https://aikido.no/wp-content/uploads/2022/12/2023-Sommerleir-plakat.pdf


————————ENGLISH—————-

Summer is approaching, and for aikido enthusiasts it is now time to plan an exciting week of training and socializing at Hadeland folkehøgskole in Brandbu. From the 1st to 6th of July, the Norwegian Aikido Association (NAF) organizes its annual summer camp, where Hideki Takemura Shihan and Bjørn Eirik Olsen Shihan will be the main instructors this year.

Hideki Takemura Shihan from Japan is graded to 7th dan and has extensive experience teaching Aikido all over the world. Bjørn Eirik Olsen Shihan from Norway also has 7th dan and has been teaching Aikido for over 30 years. Both will give the participants valuable experiences and challenges during the week.

In addition, instructors from NAF’s technical committee will teach, and there will be a separate instructor program in parallel with regular training. On Tuesday the 4th of July there will be kyuu gradings, and on Wednesday the 5th of July there will be dan gradings. After the dan gradings, we arrange a banquet dinner followed by a proper aikido party!

The annual meeting will be held on the 2nd of July at 1pm, in the A-hall at the school, and all participants are invited to attend.

Accomodation/Food: Hadeland folk high school in Brandbu has hosted NAF’s summer camp year after year, and is a great place for aikido practitioners to gather and share their passion for this beautiful martial art. Room & board are offered at the Hadeland folkehøgskole dormitories, usually in double rooms (there are only a few singles reserved for people with special needs), the price for a night includes dinner same day pluss breakfast & lunch the day after. You can also pay for meals separately if you live elsewhere. More info in the registration.

Registration for the camp takes place via the form found on NAF’s website (aikido.no) in the calendar, via the QR code on this year’s poster, or via a link on Facebook. Link to registration form:
https://forms.gle/MWRX7MeaKKWKUTqJ9

Transportation: there will be more specific info here as soon as the timetables are updated to summer schedules – but to give an indication:
*by plane: fly to til Oslo (Gardermoen = OSL), then recon at least 2 hours to Brandbu:
– train via Oslo S to Gran stasjon, then buss 126 to Brandbu skysstasjon + walk uphill.
– or busses: first Flybuss to Lunner skysstasjon (NB: not on sat or sun!) (30 mn, 170 NOK), then another buss to Brandbu skysstasjon (31 mn, kr 35,-).
*by train: to Gran stasjon, så buss 126 til Brandbu skysstasjon + walk uphill
More options available on google-maps (change the date/time – and note that the tickets to train and busses have to be bought individually from different providers’ websites.

We’ll throw you there!

Poster for download (prices are given here): https://aikido.no/wp-content/uploads/2022/12/2023-Sommerleir-plakat.pdf

Share on Facebook