Shiatsu til Hadeland

Aikido og shiatsu ­ spennende arbeid med Ki
Aikido og shiatsu har mange fellestrekk, gjennom arbeid med energi i aktiv tilstedeværelse og kontakt med andre. Et møte oppstår og to mennesker kommer sammen for å skape noe nytt, med et ønske om å møte hverandre med vennlighet og respekt. De anerkjenner hverandres potensialer og “blir ett” med
hverandre i et felles energi felt og er samtidig tilkoblet energien i universet. Begge jobber fra hara med fokusert oppmerksomhet og en tydelig intensjon.

Det er viktig å utvikle et sterkt hara og komme derfra for å unngå å bruke muskler og vilje. Bevegelsene er mye de samme, og shiatsu utføres på matter og utøver jobber i shikko, seiza og kisa. Det er viktig
med mykhet og styrke og kjenne etter hva som skjer i den andres energi.

Både aikido og shiatsu gir muligheter for fysisk og mental utvikling gjennom sunn bruk av kropp og sinn, samt anerkjennelse av hvordan ens mentale innstilling påvirker samspillet mellom to mennesker. Shiatsu og aikido er prosesser hvor man blir mer bevisst seg selv, egne styrker og svakheter og
hvordan jobbe med disse. Begge former for arbeid med Ki gir store muligheter for utvikling av kopp og sinn, og realisering av ens uutnyttede potensialer.

Ane Grimsæth, som blir en av lærerne på den nye linja har trent aikido og fikk sin første shiatsu behandling av Kanetska Sensei. Bente har trent aikido mange år i Tenshinkan aikid klubb og en av mine shiatsulærere hos Axelsons i Stockholm var Jan Nevelius som er en aktiv aikidoinstruktør og driver Vanadis dojo sammen med Jorma Lyly i Stockholm.

På shiatsuutdanningen som Ane og jeg startet i Oslo sommeren 2009 var Kim Andrè Tinderholt med.
Han har gått på aikido-linja på Vestoppland Folkehøgskole og har startet egen aikidoklubb i Haugesund. Ivar Svendsen som trener aikido på Brandbu er en ivrig deltaker på shiatsuutdanningens andre av totalt tre år.

På noen sommerleire har jeg og andre hatt en liten shiatsu samling, hvor vi har gått sammen to og to og gitt hverandre shiatsu etter trening. Det var populært, og jeg tror det ble opplevd som behagelig å både gi om motta. Jeg håper mange nok melder seg på nå, slik at linjen kan starte opp til høsten.

Hva er shiatsu?

Shiatsu er japansk og betyr fingertrykk. Shiatsu er en kroppsbehandling som kommer fra Japan og har sine røtter i Tradisjonell Kinesisk Medisin. Vi bruker fingre, hender, albuer og knær når vi utfører shiatsu gjennom trykk og strekk av kroppsdeler og rotasjon av ledd. Hensikten med shiatsu er å
bedre flyten av Ki, livsenergi, i kroppens energibaner (meridianer).

Ki kan stagnere i kroppen gjennom måten du lever livet ditt på, ved for eksempel ensidige arbeidsstillinger, dårlige vaner, feil trening og undertrykte følelser, og mottaker trenger hjelp til å få energien til å flyte. Når Ki flyter bedre kan kroppen selv omfordele energien og skape balanse. Ved tilstedeværelse og kontakt med egne og mottakers energier jobber shiatsu-utøveren langs energibanene i armer og ben med trykk, strekk og rotasjoner, slik at kroppen kan komme mer i harmoni og hele seg selv.

For å utøve shiatsu er det viktig at utøver er tilstede i seg selv og er bevisst den andre. Det er viktig å kunne være tilstede i øyeblikket slik det er. For den som får shiatsu er det en mulighet for bare å slappe av uten og behøve å gjøre noe. Det bidrar til god avspenning. Shiatsu jobber med
helheten av mennesket på ulike plan; fysisk, mentalt, følelsesmessig og spirituelt.

Hvorfor shiatsu og østlig medisin til Hadeland Folkehøgskole?
Hadeland Folkehøgskole har et holistisk fokus på mennesket og ønsker å inkludere ulike disipliner som fokuserer på en helhetlig helsetilstand. For noen elever er det fint å tilnærme seg helheten gjennom fysisk utøvelse av yoga og martial art, mens for andre vil det å jobbe med helheten gjennom behandling og medisinsk fokus være mer nyttig og interessant. Japans kultur og tradisjon er populært i Vesten, og det er spennende å trekke inn behandlingsformer som kommer derfra.

Hvorfor ta ett år på Hadeland Folkehøgskole?
Hvis du tar deg et år på Hadeland Folkehøgskole får du mange muligheter til å jobbe med å utvikle deg som menneske, i nært samvær med andre. Du lever tett på andre mennesker fra andre deler av landet og samfunnet og jobber med å utforske hva livet er og kan være. Hva er viktig for meg og min tilfredshet? Hva bidrar til glede og harmoni i livet mitt og andres? Skolen har en helhetlig tilnærming til menneskets muligheter og lærerne og elevene støtter hverandre i å utvikle egen ressurser og kvaliteter.

Den nye linja for shiatsu og østlig medisin starter høsten 2011 og vil gi deg muligheten til å jobbe med energi på spennende måter gjennom ulike shiatsu teknikker, qi gong, meditasjon, oppmerksomt nærvær, opplevelser i natur, pusteøvelser og mye mer. Du vil få en innføring i hvordan utøve shiatsu gjennom ulike teknikker og bruk av hara og mye praktisk trening på hverandre. Du vil også lære om teorien bak shiatsu; Tradisjonell Kinesisk Medisin, Yin og Yang, de 5 elementer og hvordan stille diagnose i hara.

Det er mulig å ta valgfag fra de andre linjene, aikido, yoga, martial art og zen, samt helse og helhet. Studieåret avsluttes med studietur og studentuke. Lærere blir Ane Grimsæth og Bente Kjønstad. Hun har utdannet seg ved The European Shiatsu School i Storbritannia. Etterpå fulgte hun opp med Teachers Training for Shiatsu ved samme skole, og assisterte senere ved den europeiske shiatsuskolen i Athen. Ane har siden 1993 hun drevet sin egen shiatsuklinikk. Hun er vår lærer på shiatsu-utdanningen i Oslo. Bente har lært shiatsu hos Axelsons i Stockholm og deltar også på shiatsuutdanningen i Oslo. Hun driver egen klinikk i Oslo, samt jobber med shiatsu i to bedrifter.

Kompetansen du får gjennom et år på folkehøgskolen kan integreres i en formell utdanning i Norges shiatsuforbund, og kan være første steg på vei til å bli shiatsuterapeut.

Du kan søke ved å gå inn på skolens hjemmeside www.vofos.no <http://www.vofos.no>; .

Elever tas opp frem til skolestart 28. august. Du må være fylt 18 år og det er ingen øvre aldersgrense. Se for øvrig detaljer på hjemmesiden.

Tekst: Bente Kjønstad

Lenker:

Tidligere sak om Bente, Ane og shitatsu: Tar shiatsu-utdanningen til Norge
www.folkehogskole.no
www.oslo-shiatsu.no
www.shiatsu-esf.org

Share on Facebook