Satsing på Aikido ungdom!

Et nettverk for Aikido Ungdom i Norge (AUN) ble opprettet for ungdom og unge voksner mellom 15-25 år. Gruppen er av undom, for ungdom, over 100 ungdommer har meldt seg i Facebook-gruppen. AUN skal arrangere den første Nasjonal Ungdomsleir i februar 2018!

Aikido Ungdom Norge (AUN)

Et nettverk for Aikido Ungdom i Norge (AUN) ble opprettet høsten 2017 for ungdom og unge voksner mellom 15-25 år. Gruppen er av undom, for ungdom, og det vil si at de tar ansvar selv for gruppen sin og arrangementene sine. Ideen oppstod på NAF sin sommerleir, når ungdommene fra ulike klubber i landet fikk god kontakt, og mente det var altfor lenge å vente til neste sommer før en treffes på nytt – vi burde treffes iallefall en gang før neste sommer…. hva med å lage et ungdomstreff? Ideen falt i god jord og ballen var i gang.  4 ungdomsjenter fra Stavanger skulle på ungdomslederkurs i Kampsportforbundets regi, og tok det som en anledning i å få teori ut i praksis ved å påta seg å arrangere ungdomsleiren – det sammenfaller også med JuShinKan sitt 10 års jubileumsår i 2018.

Hovedmålene er:

1. Å skape nettverk og kommunikasjon mellom ungdommer i Norge, et samhold i en aldersgruppe som er tynt spredt over landets klubber, motivere til å delta i treningsleire og møte hverandre og dermed danne grunnlaget for en sunn «neste generasjon» aikidoka i Norge.
I løpet av høsten ble det samlet over 100 ungdommer fra hele landet i en lukket Facebook gruppe (kan leses av eksterne). Facebook gruppen blir kommunikasjon og informasjonsplatformen for AUN: https://www.facebook.com/groups/AikidoYouthNorway/

2. Gi ungdommene erfaring i å ta ansvar for sin aikido fremtid ved å være med å organisere arrangement, i markedsføring, i å pleie et nettverk og i å holde en trening for andre – all denne erfaringen kommer all klubber tilgode når ungdommene siden blir voksne.  Den første Nasjonal Ungdomsleir ble gjennomført februar 22-27, 2018 i Stavanger (se under for mer info), og neste Nasjonal Ungdomsleir i 2019 blir i Oslo Regionen.

3. Motivere Aikido Norge til å støtte enda mer opp om ungdomsmedlemmene, gi dem plass i klubbens styre og arrangement organisering, hjelpe dem av gårde til treningshelger utenfor klubben, hjelpe dem å forberede et treningspass, osv. Jo bedre ungdomsmiljø vi har, jo mere vi sikrer en god fremtid for hele miljøet.

Organisering:
Det er utpekt 5 ungdomsrepresentanter fra ulike regioner som skal holde liv i gruppa med å poste ting (presentere seg seg, vise bilder, gode ideer, etc).  Mentor og støttespiller er Jacqueline von Arb fra JuShinKan Aikido / Kampsportforbundet.

De regionale representanter i AUN for første året var:
Stine Løvdahl (Stavanger JuShinKan Aikido –Sørvestlandet)
Marius Rafael Støre (Tenshinkan – Osloregionen)
Thomas Thorsen (Bergen Aikidoklubb – Norvestlandet)
Ingar Eskeland (Tromsø Aikidoklubb – Nordpå)
David Ferenc Bendiksen (Trondheim).

Det er også etablert kontakt med søstergruppen i Sverige: representantene fra hver gruppe er med i den andres Facebook gruppe for informasjon, inspirasjon og mulig fremtidig samarbeid og samtrening.

Nasjonal Ungdomsleir

AUN har tatt for seg å arrangere den første Nasjonal Ungdomsleir, en Aikido-leir av ungdom, for ungdom, derfor settes det ei aldersgrense på 14-25 år for både deltakere og instruktører. Med denne leiren ønskes det at ungdommene blir kjent med andre i Aikido-Norge på sin alder og danne gode forbindelser over hele landet, samtidig som man har en trygg ramme der en skaffer seg erfaring i å organisere arrangement, i markedsføring, og i å holde en trening for andre – all denne erfaringen kommer all klubber tilgode når ungdommene siden blir voksne.

Meningen er at Nasjonal Ungdomsleir roterer mellom ulike regioner hvert år, på motsatt side av årshjulet i forhold til Sommerleiren. For den første skal man prøve en ordning der man utnytter de forskjellige vinterferie ukedatoer i ulike steder i landet. Noen vil kunne komme i slutten av sin ferie mens andre vil kunne komme i starten av sin – da har alle elever har muligheten å bli et par dager lengre enn bare helgen – det blir helgen mellom uke 8 (Oslo-regionen, Trøndelag) og uke 9 (Bergen, Oppland & Troms). Rogaland har ferie i uke 7.

Den aller første Nasjonal Ungdomsleir fant sted i Stavanger (februar 22-27, 2018), arrangert av JuShinKan-ungdommene. Den har fått støtte fra Kampsportforbundet med kr 20’000,-, fra Helgø Meny som donerte en veldig full handlevogn med mat (verdi ca 4000,-), fra JuShinkan som tilgjengeliggjorde dojo-fasilitetene for gratis overnatting, samt lokal transport til/fra flyplass og mellom dojo og treningshall.
Den andre Nasjonal Ungdomsleir fant sted i Oslo-regionen (feb 21-26, 2019), med en arrangementskomite med ungdommer fra regionens klubber, med Marius Rafael Støre og Emma Lomell i spissen. Dette året gikk ungdommene og trente på de ulike klubbene i Oslo-gryta og overnattet sammen på Oslo Aikidoklubb sin dojo.
Tredje Nasjonal Ungdomsleir er planlagt å holdes i Trondheim vinteren 2020.

Mer informasjon:

Nasjonal Ungdomleir info-side og lenke til registreringssiden:
2020: https://l.aikido.no/artikler/nasjonal-ungdomsleir-2020-14-25-ar/
2019: https://l.aikido.no/artikler/nasjonal-ungdomsleir-2019/
2018: https://l.aikido.no/artikler/nasjonal-ungdomsleir-2018-1/

Facebook gruppe for Aikido Ungdom Norge:   https://www.facebook.com/groups/AikidoYouthNorway/
Finn AUN på Instagram:  @aun_ung

Facebook event for ungdomsleiren 2019: https://www.facebook.com/events/544541633064552/
Facebook event for ungdomsleiren 2019: https://www.facebook.com/events/289122281791786/
Facebook event for ungdomsleiren 2018: https://www.facebook.com/events/127526297905766/

Share on Facebook