Hvordan melde seg opp til kyugradering

Ved gradering må du sjekke at du har medlemsbok i NAF. Så skal det leveres inn søknadsskjema godkjent av teknisk ansvarlig i klubben. Kravene til antall treningsdager/måneder må være oppfylt i henhold til kravene på graderingspensumet.

På graderingsdagen leverer du ferdig medlemsbok og utfylt skjema til et medlem av graderingskomitéen. Husk å betale avgift til klubben på forhånd og ta med en kvittering.

Søknadsskjema nedenfor gjelder fra 01. Juli.

Hvordan melde seg opp til dangradering

Søknad til dangrader skjer på eget skjema og fylles ut i samarbeid med teknisk ansvarlig i klubben. Søknaden skal være teknisk komité i hende minimum fire uker før gradering finner sted. Søknadsskjema sendes til teknisk komité tk@aikido.no

Godkjente kandidater får tilsendt graderingsskjemaer til Aikikai Hombu dojo med instruksjoner for hvordan disse skal fylles ut. Disse dokumentene må fylles korrekt ut og tas med på graderingen. Avgiften innbetales også på forhånd.

Graderingsavgift

Ved kyugradering betales avgiften inn til klubben som arrangerer graderingen.
Ved dangradering skal avgiften betales til NAFs bankkonto 6030.05.34131 i god tid før gradering. Dersom man stryker til sin dangradering utbetaler styret 50% av graderingsavgiften .

6.-4.kyu NOK 200
3.-1-kyuNOK 250
1.danNOK 1500
2.dan NOK 1500
3. danNOK 2000
4.dan NOK 2500


Graderingspensum

Dette finner man i nedlastbart format under “graderingspensum“. Under tips til gradering finner dere beskrivelse av hvilke kriterier det bedømmes etter for hver grad i tillegg til teknikkene.