Referat fra IAF-kongressen i Tanabe 2008

Referat fra

10th International Aikido Federation Congress,

Tanabe, Japan (5. – 13. oktober 2008)

Tekst: John Øyvind Albertsen (NAFs delegat)

IAF kongressen var i lagt til fødebyen for O-sensei, hvor han tilbrakte sine første år, og som han stadig reiste tilbake til senere i livet blant annet for å tilbringe tid i fjellene og dette tradisjonelle landskapet (Kii-halvøyen)som betyr mye for japansk kultur og religion. Dette arrangementet består av to sammenhengende deler: den offisielle møtevirksomheten under kongressen som er åpen for delegater fra medlemslandene samt et treningsseminar, som går parallelt, med veldig erfarne instruktører på formiddager og ettermiddager og er åpent for alle.

Søndag 5. Oktober: Denne dagen var det bare registrering, utdeling av møtepapirer og annen praktisk informasjon samt innsjekking på hotell. Man fikk allerede inntrykk av at dette kom til å bli et stort arrangement da mange frivillige tok imot på togstasjonen, lóset oss inn i busser og kjørte oss til innsjekking i vanlig organisert, japansk stil før vi ble tatt videre med til de forskjellige hotellene rundt i byen.

Mandag 6. oktober: Busser plukket opp ved hvert hotell deltakere som skulle delta på en minneseremoni ved Kozanji Temple i Tanabe som er gravplassen til O-sensei og Ueshiba familien. Det ble avholdt en religiøs stund som et minne for at det var 40 år siden O-sensei døde.

Om ettermiddagen startet kongressen ved at Doshu holdt åpningstalen. Etter det fulgte tale ved IAFs formann Peter Goldsbury. I henhold til statuttene ble de forskjellige offisielle delegatene fra medlemsland og styret oppropt og godkjent. Sakslisten ble godkjent og folk til å underskrive møteprotokollen ble valgt.

Neste sak var at referat fra den forrige kongressen i Tokyo (2004) ble godkjent.

Så ble referat fra IAF Directing Commitee meeting i Paris (2006) godkjent.

Senere fulgte rapporter fra formann og sekretær, Teknisk komité og kasserer.

Kassereren fremla regnskap for de fire årene siden sist kongress og budsjett for neste fire års periode. Det var litt diskusjon hva man skal gjøre med medlemsland som ikke betaler sin årlige kontingent. Praksis er at de blir purret på, så er neste skritt å true med utestenging, og så evt. holde avstemming om utestenging på kommende kongress. Praksisen opprettholdes, med ønske om innskjerping fra medlemslandene om at kontigenten betales i tide. Det var også litt diskusjon om et lån fra ”gamle dager” som Hombu Dojo har gitt IAF. Det var avklart med Hombu det ikke anses å være et lån som trengs å tilbakebetales.

Statuttendringer som ble foreslått på sist kongress ble godkjent etter en liten diskusjon om ordlyd, og avklaring om de protestene/forlagene som den gang var framsatt fra enkelte delegater, fremdeles var aktuelle.

Tirsdag 7. oktober: August Dragt (assisterende sekretær) holdt på vegne av Peter Goldbury et innlegg om IAFs deltakelse i International World Games Assosciation (IWGA). Siden aikido ikke driver med konkurranser som er hovedfokus for IWGA har vi hatt status som demonstrasjonsidrett. Det vil si at vi kan stille med høyt graderte på World Games for å holde oppvisninger eller treningsseminar. Det har irritert IAF lenge at vi har blitt ansett som ”annenrangs” og at det tydelig er et press fra IWGA om at vi skal starte med konkurranser.  Aikido er ikke invitert til neste års World Games i Kaoshiung, Kina, og på forspørsel om hvorfor vi ikke er invitert ble det svart fra sentralt hold i IWGA at det var opp til vertslandet hvilke som skulle inviteres. Siden vi ikke drev med konkurranser var det ikke ønsket at vi skulle delta som demonstrasjonssport i 2009. Stemningen på kongressen var at vi skal vurdere frem til neste kongress om det er noen grunn for oss å betale en kontingent for å være med i IWGA hvis vi ikke engang får delta som demonstrasjonssport. I mellomtiden skal August Dragt arbeide med det nye forslaget som er kommet fra GAIFS (General Assosciation of International Sports Federations) om et International Martial Arts Games hvor det blir forspeilet at kultur og tradisjon er på lik linje med konkurranser når det gjelder idrett. Det arbeides nå med å starte slike International Martial Arts Games og August Dragt er av GAIFS invitert til å være med i utformingen av dette. Kongressen syntes at dette virket lovende som en arena for å presentere aikido.

Det neste IAF Directing Committee Meeting ble bestemt skal avholdes i Moskva i 2010 etter forslag fra russerne. De har gode anlegg og var lovet støtte fra myndighetene til et slikt arrangement. Det ble også nevnt at det var mulighet for at det kunne bli et treningsseminar i forbindelse med dette møtet.

Neste IAF kongress ble bestemt skal være i Japan i 2012. Sannsynligvis i et av to mulige OL-anlegg i Tokyo.

Onsdag 8. oktober: Valg av styre for IAF. Goldsbury ble gjenvalgt som formann. Stefan Stenudd (Sverige) ble valgt som nest-formann etter at Tony Smibert ønsket å gi seg. Det var to andre kandidater også slik at det ble avstemming i flere omganger før Stenudd ble valgt. Sekretær Somemiya ønsket også å trekke seg etter mange år, og Kei Isawa (Japan/USA) ble valgt. Ellers kan det nevnes at Jøran Fagerlund (Sverige) ble valgt inn som styremedlem. En som også ble valgt inn som styremedlem er John Rogers (Irland) som er en gammel ringrev og Norgesvenn i gjennom lang tid.

Oppnevnelse av teknisk komité og senior komité av Aikikai Foundation. Tony Smibert (Australia) ble valgt inn i senior komiteen ellers var det gjengangere.

Torsdag 9. oktober: Revisorene kom med sine betraktninger på regnskapet, og regnskapet for 2004-2007 ble godkjent.

Budsjettet for perioden 2009-2012 ble godkjent.

Det ble bestemt at medlemsavgiften ikke skal økes for neste periode.

Fredag 10. oktober: Det var forslag om opptak av Korea, Iran, Romania og Danmark i IAF. Det fulgte en diskusjon om den informasjonen som forelå fra det forskjellige søknadslandene. Korea og Danmark ble godkjent som nye medlemsland. Mens dokumentasjonen fra Iran var mangelfull, samt at det ikke var innsendt noen informasjon fra Romania slik at disse to landene ikke ble godkjent i denne omgang. I etterkant av dette ble det fra styrets side sagt at man skal arbeide for å gjøre søknadsprosedyren mer klar for de landene som er interessert i å søke. Slik at man har de nødvendige runder med informasjon og dokumentasjon klart før kongressen.

Det var også fremlagt søknad om gjenopptak av Serbia etter et navneskifte der, men også her manglet det dokumentasjon slik at det ikke ble godkjent.

Innkomne saker: IAF er medlem av GAIFS og GAIFS støtter World Anti-Doping Agency (WADA) og dens anti-doping kode. Stefan Stenudd har gått i bresjen for å tilpasse anti-dopings regler for IAF slik at det ikke skal være noen konflikt for oss i forhold til GAIFS og WADA. Alternativet er at hvis ikke IAF har noen antidopings regler blir dette tatt seriøst blant GAIFS, WADA og dermed de internasjonale og nasjonale sportsorganisasjonene, noe som medfører at man kan miste finansiell eller annen støtte. Dette dokumentet ble fremlagt og diskutert. Dokumentet fastslår at vi ikke anser doping som et problem når det gjelder aikido, men at vi anerkjenner WADAs arbeid og regler, slik at vi er villige til å informere og kjempe mot doping. Dokumentet gir regler for hva som skal skje hvis noen aikidoutøvere blir tatt for doping og at alle er forpliktet til å stille opp hvis det blir en eventuell dopingskontroll på våre arrangementer. Siden vi blir ansett som en ”low risk sport” blir det i praksis ”business as usual”. Dokumentet ble godkjent av kongressen, og det skal deretter fremlegges for GAIFS og WADA for godkjenning.

Fredag 10. oktober: Avslutningstale ved formann Peter Goldbury, og deretter offisiell avslutning av kongressen ved Doshu, som er IAFs President.

(Merknad: Sakene ble ikke alltid behandlet etter den rekkefølgen de var satt opp på sakslisten. Enkelte saker ble overført til neste dag eller fremskyndet av praktiske grunner. Jeg har skrevet referatet med bakgrunn i den offisielle sakslisten og dermed rekkefølgen som den oppgav.)

Lørdag 11. oktober: Alle deltakerne ble fraktet med buss inn i fjellene til Kumano Hongu Taisha som er et av Japans mest tradisjonelle steder for religiøs virksomhet. Dette området var bakgrunnen for årets internasjonale aikido oppvisning som ble holdt utendørs på en scene i tempelområdet. Demonstrasjonen ble innledet og avsluttet med tradisjonelle, kulturelle seremonier. Aikido-oppvisningen ble innledet med at Waka-sensei åpnet, noen høyt graderte seniorer, så fulgte japanske klubber fra distriktet, deretter representanter for hvert medlemsland, før Doshu avsluttet oppvisningen. En meget fin dag og stemningsfull kveld i et spesielt sted med enkelte aikido-innslag bedre enn andre.

Søndag 12. oktober: Doshu holdt et to-timers treningsseminar hvor det var antakelig 1200 mennesker på mattene. Lokalet og matte-arealet var tidligere i uken ganske sprengt med opptil 600 på trening samtidig. Dette gjorde at Doshu sin trening like mye ble en happening som en treningsøkt for dem som deltok. Det var fint å ha vært med på det selv om at det var alt for trangt til at det ble det store utbyttet av de teknikkene som ble vist. Man fikk antakelig mer igjen treningsmessig i møtet med de fysiske begrensningene som man møtte blant alle tær, knær, hoder og armer i en samdans på mattene.

Kvelden ble avsluttet med et avskjedsselskap arrangert av Tanabe by med ordføreren som vertskap.

Mandag 13. oktober: Utsjekking og avreise. Her hører det med til historien at jeg fikk anledning til å takke ordføreren for et fint arrangement da han hadde satt seg på min reserverte plass på toget, og dermed måtte han flytte seg da han reiste på ureservert.

Share on Facebook