Under finner du informasjon for deg som arrangerer en gradering, og hva som må gjøres rundt innhenting av avgifter og rapportering av graderte.

Graderinger

Det er arrangøren av graderingene som er ansvarlig for å melde inn foretatte kyugraderinger til NAF. Graderingene bes innrapportert straks de er gjennomført.

1. Etter gradering skal teknisk ansvarlig i klubben (eller sekretær) registrere kyugraderinger gjennomført av klubben. Dette gjøres via mine sider via innlogging på aikido.no. Alle graderinger som er avholdt skal registreres. Dangraderinger meldes inn av teknisk komite.

2. Betal inn avgifter etter gjeldende regler.

3. Send deretter en mail til naf@aikido.no med antall registrerte graderinger samt innbetalt sum. Dette er nødvendig for at forbundet skal kunne holde oversikt over graderinger som gjennomføres og innrapporteres.