Norges Idrettsforbund (NIF) har vedtatt at norsk idrett skal kreve politiattest av personer med et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Norges Aikidoforbund ønsker å følge denne praksisen for å unngå alle former for overgrep mot barn, unge eller utviklingshemmede. 

Vi ber derfor alle klubber som har trening for barn og unge under 18 år, eller har medlemmer med utviklingshemming, om å sette seg nøye inn i reglene og formidle til sine instruktører. Dette gjelder uansett om klubben er medlem av Kampsportforbundet eller ikke.

Via linken nedenfor finner dere informasjon om hva en slik attest innebærer, skjema til utfylling for klubbens politiattestansvarlig, og hvordan den enkelte instruktør går frem for å søke:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

En politiattest er gratis og behandlingen av søknad tar normalt 1-4 uker. Politiet sender alltid attesten tilbake til den aktuelle personen, som selv må fremvise attesten for klubbens politiattestansvarlige.