Bakgrunnen for personvernerklæringen er ny lov om behandling av personopplysninger av 15.06.2018 og Europaparlaments- og rådsforordning 2016/679 (GDPR).

Som et ledd i å forbedre vår håndtering av personlige opplysninger, ønsker NAF å innhente samtykke fra medlemmer for å kunne lagre og bruke deres personlige opplysninger. 

Vi benytter tre nivåer av samtykke:

  1. Jeg samtykker til at Norges Aikidoforbund kan lagre mitt navn og graderingsinformasjon. Dette er for å administrere graderinger og betaling av medlemsskap og er påkrevd for medlemsskap i NAF. 
  2. Jeg samtykker til at Norges Aikidoforbund kan lagre de opplysningene jeg oppgir til klubben. Dette betyr at NAF kan oppbevare de opplysningene som medlemmene har oppgitt til klubben gjennom sitt innmeldingsskjema, f.eks. fødselsdato, adresse og telefonnummer. Dette benyttes f.eks. til forenklet registrering ved seminarer og aggregert statistikk som kan hjelpe oss å markedsføre aikido.
  3. Jeg samtykker til at Norges Aikidoforbund kan kontakte meg på e-post/telefon med informasjon om nyheter og seminarer. Dette er for å gi NAF mulighet til å kontakte medlemmene direkte med informasjon. Vi understreker at dette ikke vil dreie seg om hyppige nyhetsbrev og «spam», men sporadisk informasjon om f.eks. sommerleir og vinterleir, og andre viktige nyheter fra NAF. Dette er fordi vi ønsker å bedre dialog med og oppfølging av våre medlemmer, og samtidig lette arbeidet for klubbenes styrer. 

Ved innmelding i klubben bør nye medlemmer forespørres om samtykke til å behandle personlige opplysninger. Dette kan gjøres via klubbens eget innmeldingsskjema eller med NAFs mal for innmeldingsskjema som du finner her.

Dere kan lese mer om hvorfor dataene samles inn, hvordan de håndteres og hvem som har tilgang i linken under. Vi oppfordrer alle våre medlemsklubber til å gjøre seg kjent med innholdet, og også gjøre en vurdering av hvordan sine medlemmers personlige opplysninger håndteres internt i klubbene.