Skip to content

Avgifter/Økonomi

Frister for innbetalinger av medlemskontingent til NAF

15. april : Medlemskontingent (vårsemester = jan-jun)
15. november : Medlemskontingent (høstsemester = juli-des) & Klubbkontingent (året)

Klubbkontingenter

Gjeldende fra 1.1.2018

For hele året, beregnes basert på antall medlemmer.

Medlemskontigenter

Gjeldende fra 1.1.2018

Medlemskontingent for hvert semester/halvår: Kr. 75,- pr. medlem

Graderinger

Ved klubbarrangerte graderinger går 40% av kyu-graderingsavgiften til NAF, klubben beholder 60%.
Ved NAF arrangerte leirer (sommerleir) går avgiften i sin helhet til NAF.
Arrangør av graderingsarrangement (klubb/sommerleirkomite) sender en kopi av graderings-skjema nr. 1 til NAFs sekretær, og beløpet sendes til kasserer eller overføres til NAFs bankkonto (merk betalingen med hva beløpet gjelder og klubb/arrangement).
Skjema nr. 2 beholdes av den graderte.

Graderingsavgifter i Norges Aikidoforbund

Vedtatt på forbundstinget 2001. Dan-avgifter vedtatt av Teknisk komite.

6.-4.kyu NOK 200
3.-1.kyu NOK 250
1. dan NOK 1500
2. dan NOK 1500
3. dan NOK 2000
4. dan NOK 2500

Merk: Selve avgiften ved en gradering betales inn på graderingen, ikke ved elektronisk overføring med mindre dette er avtalt med NAF. Ved klubbgradering betales avgift til klubben, som betaler NAFs andel samlet ved levering av graderingsskjemaer.

NAFs kontonummer

6030.05.34131