NAF instruktørprogram

Utarbeidet av teknisk komité

Norges Aikidoforbund etablerte et opplæringstilbud for sine instruktører fra våren 2022. Dette tilbudet erstatter ikke den generelle trenerutdanningen i Norges idrettsforbund, men representerer et tilbud for alle aikidoinstruktører som ønsker å utvikle seg.

Always practice in a vibrant and joyful manner. Practice not for selfish reasons, but for all people, everywhere.
Ueshiba Morihei
3F6A3262

Formålet med kurset er blant annet å bevisstgjøre innen følgende:

● Hva innebærer det å være en instruktør i aikido?
● Hva man har av utfordringer og ressurser som instruktør?
● Viktigheten av å ha en felles base som instruktører i NAF
● Mulighetene til refleksjon og utvikling av ferdigheter

Del 1: Fundamentet i opplæringen er et kursmateriell du får tilgang til ved å logge deg på medlemssidene på aikido.no. Der finner du  temaer, problemstillinger, tips og råd og oppgaver som danner et felles grunnlag for refleksjon sammen med egne erfaringer, ambisjoner og spørsmål. 

Del 2: Felles samling på sommerleiren for instruktørene med tre økter for å gå gjennom sentrale temaer og for å dele refleksjoner. Deltagerne tester ut ulike utforinger i fellesskap på matta gjennom prakiske øvelser. Arbeidet på sommerleiren danner grunnlag for arbeidet i klubbene videre.

Del 3: Teknisk ansvarlig i de enkelte klubbene har ansvaret for den oppfølging av instruktørkseminaret og den videre utviklingen av instruktørgruppa i klubben. Samtidig har hver enkel deltager på opplæringen ansvar for å holde fokus og utvikle seg selv i samspill med de andre instruktørene.

Del 4: TK tilbyr klubbene veileding enten på egne instruktørsamlinger eller i forbindelse med lokale leire/seminarer lokale samlinger med TK representant tilstede.