Oppmykning av treningsreglene (pr 2.6)

“Helsedirektoratet oppdaterte 28. mai sin smittevernsveileder for idretten med nye retningslinjer gjeldende fra 1. juni. De nye retningslinjene innebærer en oppmykning av retningslinjene for barn og unge, og åpner for kontakttrening for utøvere til og med 19 år.”

Organisasjonsleddet må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter. For Aikido bør anbefalingene fra Kampsportforbundet samt eventuelle lokale restriksjoner følges – den strengeste restriksjonen gjelder.

NYTT: det åpnes for “vanlig trening med kontakt” for de under 19 – men fortsatt med noen restriksjoner.
Som det fremgår av veilederen har direktoratet etablert en trafikklysmodell, som per 1. juni settes til gult nivå. Dette innebærer blant annet følgende:

  • Kontaktreduserende tiltak for barn og unge til og med 19 år: “Idretter med tett en-til-en-kontakt mellom utøverne, slik som kampsport, bryting, pardans mv., kan gjenoppta treninger så lenge antall treningspartnere begrenses til et fåtall faste partnere.” Norges Kampsportforbund ber klubber vurderer nøyaktig gruppestørrelse selv, men anbefalt gruppestørrelse fra forbundets side settes til 4-6 personer.
  • Kontaktreduserende tiltak for utøvere over 19 år: “Voksne er i større grad enn barn og ungdom smitteførende. Det anbefales å holde minst 1 meters avstand mellom voksne personer og gruppestørrelse på inntil 20 personer ved trening på både gult og rødt tiltaksnivå.”

Dersom klubber åpner opp for trening i dojo må medlemmer unngå felles garderobe, og det anbefales fortsatt velge annet fremkomstmiddel enn kollektiv. Felles utstyr som f.eks. våpen kan nå benyttes (må vaskes/desinfiseres før/etter bruk) og det er nå lov å trene barbent.  Tatami, fellesareal og berørte overflater bør vaskes/desinfiseres. Sett dere inn i Kampsportsforbundets særskilte retningslinjer til kampsporter og se pnk. 5 “Krav til rutiner vedr. hygiene & renhold” dersom dojo benyttes:
[orig. 12.5, senest oppdatert 27.5] https://kampsport.no/forbund/oppdaterte-retningslinjer-for-trening-i-korona-perioden/

Fellestreninger ute med inntil 20 personer er tillatt. Husk avstand. All aktivitet skal ha en ansvarlig arrangør, og smittevernsregler skal overholdes. Idretten spiller en viktig rolle i smitteforebygging, så det er viktig at alle tar egenansvar og ikke drar på organisert trening dersom man har symptomer som nevnt nedenfor:

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

  • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene

  • Har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.

  • Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av aktiviteten.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

Share on Facebook