Oppdatering fra arkivet

Prosessen med arkivering av NAFs historie pågår for fullt. Det er et omfattende, tidkrevende og møysommelig arbeid. Så langt har vi laget struktur som har blitt godkjent av arkivverket, og vi har scannet det aller meste av papirer vi har fått inn og skal snart gå i gang med research for å finne mer. Vi har fått oversendt materiale fra et par personer, men vi skulle gjerne fått samlet inn enda mer! Nedenfor finner dere derfor en liste over typiske ting vi savner til arkivet. 

Ting vi ønsker oss fra dere: 

  • sommerleir: sommerleirinvitasjon fra årene: 1990/1997, 2003, 2013, 2015/2016 og 2018/19. Ellers har vi alle tilbake til 1987 som var andre sommerleir i Norge. Vi har ikke lyktes i få finne den første invitasjonen.  
  • Klubbaktivitet: vi ønsker oss spesielt stoff fra de ulike klubbene som viser klubbaktivitet/engasjement opp igjennom årene. Dette kan være flyers, artikler, klubbhistorie, invitasjoner til seminarer, + andre sosiale begivenheter som viser hvordan det har vært å trene aikido. 
  • junioraikido: For klubbene som driver/har drevet med junioraikido ønsker vi tilstendt innhold fra dette! Dette vil være invitasjoner til seminarer, eksempler på aktiviteter, treningsopplegg og andre ting som dere anser som relevant for historien. 
  • organisasjonsarbeid: for medlemmer som har vært med på styr og stell er det ønskelig med papirer av ymse slag dersom du sitter på dette. Vi mangler f.eks. årsmøteprotokoll fra 1991, 1994, 1997 og 1999. 
  • bilder: Vi ønsker bilder til arkivering hos arkivverket. Vi har en plan om på sikt lage et galleri på hjemmesiden vår, men det er en stor prosess med tanke på innhenting av tillatelser, så vi starter med å hente inn bilder til arkivet. Det kan ikke være for mange bidrag, da drukner vi i jobb, og dere bør plukke ut/sortere bilder selv og sende et utvalg på max. 30 stykker. Helst god kvalitet, men gamle bilder vil ha forringet kvalitet pga. daværende fotoutstyr. Bildene bør være av offentlig interesse. (Ikke bilder av private fester, drikking rundt bål ect) 

Bilder/dokumenter kan sendes til Ella på kos.kallinen(attttt)gmail.com

Og så kan du jo ta en titt på dette graderingsskjemaet fra tidenes morgen, håndskrevet av Susan, Kanetsukas daværende kone. På den tiden var det kun graderinger til 4.kyu og mengden teknikker man måtte kunne var ikke til å kjimse av! 

Share on Facebook