Aikido er en japansk kampkunst som bygger på prinsippet om å lede angriperens energi, uten å skade eller tvinge. Fokus er på selvutvikling, og det finnes ingen konkurranse eller skadelige angrepsteknikker. I stedet lærer utøveren å møte et angrep på en kontrollert måte, og å utnytte indre styrke, balanse og timing for å nøytralisere angriperen. Fordi aikido baserer seg på disse prinsippene, kan alle trene aikido sammen uavhengig av kjønn, alder, vektklasse og nivå.

Aikido ble grunnlagt av Morihei Ueshiba (1883 – 1969), ofte referert til som O-sensei (stor lærer). Morihei Ueshiba levde et svært innholdsrikt liv. I tillegg til å være bonde, soldat og gründer, viet han sitt liv til å studere budo, og han oppnådde stor anerkjennelse som mester og formidler. Det tekniske grunnlaget i aikido baserte han på tradisjonelle kampkunster som jujutsu (spesielt daito-ryu aiki-jutsu) og kenjutsu (blant annet sverdskolen yagyu). O-sensei var en dypt religiøs mann, og han så aikido som en vei til spirituell oppvåkning og forsoning mellom mennesker.

Moderne aikido er en vei som balanserer fysisk, mental og åndelig utvikling – uavhengig av utøvernes kulturelle bakgrunn. Teknisk består aikido av kaste- og låseteknikker som fanger og leder motstanderens energi i sirkulære bevegelser. En treningsøkt består vanligvis av puste- og tøyeøvelser, fallteknikk og trening på bevegelsesprinsipper. Deretter følger angreps- og forsvarsteknikker. Som nybegynner trener du på gitte teknikker i definerte roller. Med tiden kommer innslag av fri teknikk og større utfordringer til balanse og effektivitet. I blant brukes våpen (som sverd, stav og kniv) i treningen, og mange klubber tilbyr egne våpenklasser for spesielt interesserte.

Arven fra japansk samuraikultur er synlig gjennom bruk av hakama (en tradisjonell, vid bukse). Når vi trener Aikido i en dojo følger vi japansk etikette, av respekt for hverandre og for den tradisjonen vi forvalter. I dojoen fremmes verdier som integritet, mot, utholdenhet, respekt og tjeneste for andre. Aikido har i likhet med mange andre kampsporter et graderingssystem, med hvitt belte til et visst nivå (6. til 1. kyu) og deretter sort belte fra 1. dan og oppover. Høyt graderte instruktører kan oppnå sertifisering som fukushidoin, shidoin eller shihan.  

Her er et intervju med Shihan Bjørn Eirik Olsen, leder av Norges Aikidoforbunds tekniske komité, 

What is aikido, and why is it important?

AI betyr enhet. Gjennom å bygge på et prinsipp om helhet og harmoni, fanges partnerens angrep inn i vårt eget kraftfelt.

KI kan oversettes med livskraft eller universell energi. Ki ligger latent i alt og alle, og i aikido styrkes denne kraften gjennom pusteteknikk og øvelser.

DO er en vei eller metode for fysisk og åndelig utvikling og selverkjennelse. Aikido er en vei som fremmer livskraft og helhet – i den enkelte og mellom mennesker.

«Det finnes hverken motstandere eller fiender i sann Budo. Sann Budo er å bli ett med omgivelsene.»  

–  Morihei Ueshiba