Nytt graderingsskjema

Teknisk komité har dette halvåret jobbet med å revidere graderingsskjema. Formålet har vært å forenkle skjemaet, og det er lagt opp til en tydeligere og mer logisk progresjon gjennom gradene. I tillegg er det gjort tilpasninger på evalueringsskjemaet slik at det korresponderer med graderingsskjemaet. Dette ble presentert på årets instruktørmøte 01. Mai med stor suksess. De nye graderingskravene trer i kraft fra sommerleir 2023, så hvis du planlegger å gradere deg i sommer er det bare å begynne å forbedre seg!  

Endringer i graderingsskjema:

6. Kyu starter nå med kun tre angrep, deretter er det lagt til to nye angrep per grad opp til 3. kyu. Under teknikker starter 6.kyu med fire teknikker  + kamae, kaiten, Irimi og tenkan, deretter introduseres det tre nye teknikker/former for hver grad. Happogiri og torifune er tatt bort som selvstendige øvelser, og i tillegg har jodan og gedan kommet inn på morotedori ikkyo tom. yonkyo. 

De ulike gradene har nå fått et nytt punkt med “legges spesiell vekt på”, som kamae og shisei på 6. kyu, taisabaki på 5. kyu osv. Dette vil også komme igjen i det nye evalueringsskjemaet. Det legges opp til at de som skal gradere ikke bare skal huske flere ting, men i større grad ha progresjon på en større bredde av ferdigheter fra grad til grad. 

Minimumskravene til hver grad er kortet noe ned sammenliknet med dagens skjema, noe som gir rom for en raskere progresjon for de som trener mye. 

Evalueringsskjema

Nåværende evalueringsskjema har fungert fint, men det er nå utarbeidet et nytt skjema som korresponderer med det nye graderingsskjemaet. Den som graderer blir evaluert etter gradvis flere kriterier for hver grad, i stedet for å bli vurdert etter de samme kriteriene i alle gradene. I tillegg er poengsum endret til karakter A-D, hvor A er særdeles bra, B er en normalt god gradering, C er litt under forventning og D er ikke bestått. 

Det påpekes at graderingskomiteen må bruke skjønn. Kandidaten kan bestå selv om et av temaområdene har karakter D, dersom han eller hun gjør det bra på alle de andre temaområdene. For å få A i sluttkarakter må det være flere A enn B, og ingen C eller D. 

Her kan dere se og laste ned de nye skjemaene. Det vil komme ordliste og beskrivelse av fokusområdene så snart dette er klart. For å laste ned skjemaene trykker dere på den mappen med en pil ned øverst til høyre på dokumentet ved siden av printersymbolet.

Share on Facebook