Nyheter i styret og TK

Nyheter i styret og teknisk komité

På TKs møte 1.juli og NAFs årsmøte 5.juli ble det valgt inn nye medlemmer til teknisk komité og NAF-styret, og samtidig annonsert nye utnevnelser til Shidoin og Fukushidoin-titler. Det er med stor glede vi kan ønske velkommen til en rekke nye medlemmer og representanter, vi er svært takknemlige for å ha dere med på teamet!

NYTT STYRE
Det nye styret for 2020-2021 ser slik ut:

Styreleder – Ida Andersen (OAK)
Sekretær – Hans Olai Martinsen (Sentrum)
Kasserer – Leif A Larsen (Haugesund)
Klubbansvarlig – Elisabeth Kallinen (Sentrum)
Sommerleiransvarlig – Gurdis Singh Jassal (Fudoshinkan)
1.vara – Harrieth Lundberg (Tenshinkan)
2.vara – Henning Aas (Fredrikstad)
3.vara – Steffen Wikan (Bergen Aikido)

En stor gratulasjon til Leif, Elisabeth og Gurdis som nye styremedlemmer, og en varm velkomst til våre nye varamedlemmer og TK-representant Lars Lomell fra Tenshinkan.

Styret ønsker også å rette en stor takk til avtroppende styremedlemmer Mona Brude, Kjetil Hatlebrekke, Jacqueline von Arb og vararepresentant Julie Spro. En spesielt varm takk til Mona Brude og Kjetil Hatlebrekke for mangeårig engasjement som henholdsvis klubbkontakt og sommerleiransvarlig i NAF. Mona har i tillegg hatt flere styreverv i ulike perioder, og vært en uvurderlig ressurs for hele organisasjonen med sitt engasjement og rutinerte overblikk. Kjetil har vært ansvarlig for sommerleir på Brandbu i en årrekke, og sørget for fantastisk vertskap og minner for mange av våre medlemmer. Vi er også svært takknemlige for at alle avtroppende medlemmer fortsetter sitt engasjement for norsk aikido i andre roller.

NY TEKNISK KOMITÉ
Den nye tekniske komitéen for 2020-2022 ser slik ut:

Leder – Bjørn Eirik Olsen, 7. dan, Shihan
Sekretær – Gaute Lambertsen, 5. dan, Shidoin
Medlem – Lars Lomell, 4. dan, Shidoin
Medlem – Erik Vanem, 4. dan, Shidoin
Medlem – Dimitris Farmakidis, 4. dan, Shidoin
Medlem – Tor Anton Gaarder, 4.dan, Shidoin
Medlem – Jacqueline von Arb, 3. dan, Fukushidoin

Tor Anton Gaarder startet sin aikido-karriere i 1993 i OSI Aikido, og var siden med å starte Sentrum Aikido der han idag er teknisk leder og hovedinstruktør. Tor Anton har over mange år vært en svært aktiv deltager på helgeseminarer i inn- og utland, og holder også jevnlig seminarer selv. Han er levende engasjert i å styrke samarbeid mellom organisasjoner i aikido-Norge og Norden og har bidratt stort til å fremme aikido i Norge. Tor Anton vil få et hovedansvar for organisering av 1.mai-møtet i teknisk komité.

Jacqueline von Arb er hovedinstruktør og medgründer i Stavanger JuShinKan Aikido, og er også teknisk ansvarlig for aikidoklubber i Haugesund og Kristiansand. Jacqueline er svært aktiv som utøver og deltager på helgeseminarer, og har vært engasjert for norsk aikido gjennom en rekke verv i NAF, NKF, IAF og lokale klubber. Hun brenner for inkludering i aikido, og jobber spesielt aktivt for personer med funksjonsnedsettelse og for barn og ungdom gjennom Junior Aikido Festival og Nasjonal Ungdomsleir.

En varm gratulasjon til Tor Anton og Jacqueline von Arb for sine nye verv! Styret og TK ønsker samtidig å rette en stor takk til Stein-Are Engstad (5.dan) og Vebjørn Knutsen (5.dan) for sine markante bidrag i teknisk komité. En spesiell takk til Stein-Are som har vært medlem i TK i hele to tiår – og en viktig støttespiller for vekst og utvikling av aikido i Norge.


Tor Anton Gaarder (Sentrum Aikido)  og Jacqueline von Arb (Stavanger JuShinKan Aikido)

NYE SHIDOIN/FUKUSHIDOIN
Nye utnevnelser for perioden 2020-2022 er:

Dimitris Farmakidis, 4.dan, Shidoin
Geirr Cranner, 4.dan, Shidoin
Tor Anton Gaarder, 4 dan, Shidoin
Julie Spro, 2.dan, Fukushidoin
Steffen Wikan, 2.dan, Fukushidoin
Lisbeth Solberg, 2.dan, Fukushidoin

Titlene skal i henhold til Aikikai gis til de mest aktive, høyt graderte instruktørene som tar et stort ansvar for klubbinstruksjon og/eller instruerer regelmessig på nasjonale og/eller internasjonale seminarer. En stor gratulasjon til alle utnevnte!

Mer informasjon om teknisk komité, graderingskomité og Shidoin/Fukushidoin-titler finnes her.

Share on Facebook