Nye retningslinjer fra 07. Mai (oppdatert 13.5)

I går la regjeringen lagt frem de nye retningslinjene som omhandler trening. NIF har også lagt ut retningslinjer for idretten i samråd med helsedirektoratet, og hovedpunktene her er som følger:

Organisasjonsleddet må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

  • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes.

  • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet hvor mer enn 50 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 1 meter ikke kan overholdes.

  • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet som innebærer risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr eller garderober.

Det må presiseres at 50 stykker gjelder arrangerte idrettsarrangementer.

For Aikido gjelder organisert aktivitet, og tallet er dermed 20 stykker.

Dersom klubber åpner opp for trening i dojo må medlemmer unngå garderobe, og det anbefales fortsatt velge annet fremkomstmiddel enn kollektiv. Felles utstyr skal fortsatt ikke benyttes, tatami bør vaskes med grovrengjøringsmidler, deretter klorin både før og etter bruk, og alle bør ha en tatami hver og ikke dele matte, samt ikke trene barbent. Sett dere inn i Kampsportsforbundets særskilte retningslinjer til kampsporter og se pnk. 4 “Krav til rutiner vedr. hygiene & renhold” dersom dojo benyttes:

[oppdatert 13.5 & 27.5] https://kampsport.no/forbund/oppdaterte-retningslinjer-for-trening-i-korona-perioden/

Fellestreninger i park med inntil 20 personer er tillatt. Husk avstand. All aktivitet skal ha en ansvarlig arrangør, og smittevernsregler skal overholdes. Idretten spiller en viktig rolle i smitteforebygging, så det er viktig at alle tar egenansvar og ikke drar på organisert trening dersom man har symptomer som nevnt nedenfor:

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

  • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene

  • Har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.

  • Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av aktiviteten.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

Til uken kommer det også en egen veileder for fysisk kontakt i barnetrening, men vi vet ikke hvordan denne vil se ut, og de antyder at det vil være ulike regler for ulike idretter og presiserte at det var forskjell på bryting og basket.

Virtuell dojo:

Vår virtuelle dojo har blitt godt brukt og det er vi glade for, og vi fortsetter med den digitale dojoen så lenge det er behov og etterspørsel, og håper så mange som mulig tar del i dette. https://l.aikido.no/online-trening/

Share on Facebook