Nye oppdateringer Covid-19

Nye nasjonale retningslinjer blir innført for håndtering av den alvorlige smittesituasjonen i Norge. Den fellesidrettslige smitteveilederen og de særidrettslige retningslinjene består – men det blir innført ekstra strenge tiltak i regioner med stort smittetrykk: full stopp for breddeidrett for voksne.

—————-

Kjære alle sammen,

Regjeringen har lagt ut nye nasjonale retningslinjer for håndtering av smitte situasjonen i Norge. Alle idrettslag skal fortsatt følge den fellesidrettslige smitteveilederen, som helsemyndighetene har utarbeidet i samarbeid med idretten, og de særidrettslige retningslinjene, som særforbundene har utarbeidet for utøvelse av hver enkel idrett.

I tillegg må alle idrettslag og klubber sette seg godt inn i eventuelle kommunale særregler. For kommuner med høyt smittepress kan lokale innstramminger være strengere enn de nasjonale, og regjeringen ber kommuner med høyt smittepress vurdere innstramminger for idretten.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/regjeringen-ber-kommuner-med-hoyt-smittepress-vurdere-nye-innstramminger-for-idretten/

De nye rådene som gjelder for hele landet kan dere lese her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-hold-dere-hjemme-ha-minst-mulig-sosial-kontakt/id2783763/

For Oslo, Stavanger og Bergen blir det strammet kraftig inn utover de nasjonale tiltak. Nedenfor listes lokale tiltak pr.06.11. Klubbene bes følge med på lokale bestemmelser, da utviklingen og endringene skjer veldig fort.

Bergen-region:

Det innføres nye tiltak for Bergen fra lørdag 7.11 og gjelder i første omgang til mandag 23.11. De gjelder også for andre kommuner i bo- og arbeidsregionen rundt Bergen. De nye tiltakene er:

 • Breddeidrett og amatørkultur for voksne over 20 år blir forbudt.

 • Treningssentre, idrettshaller, svømmehaller og lokaler for tilsvarende aktiviteter skal holdes stengt. Bestemmelsen omfatter heller ikke individuell fysikalsk trening. Bestemmelsen for idrettshaller og svømmehaller gjelder ikke for organisert trening for barn og unge eller undervisning til barn og unge under 20 år.

 • Treninger for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres, men arrangementer som kamper, cuper, turneringer og lignende tillates ikke.

 • Bingohaller, museer og lignende tilbud skal holde stengt.

 • Biblioteker stenges for aktiviteter og opphold, men det blir adgang til utlån og innlevering.

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/siste-nytt/disse-tiltakene-innfores-i-bergen

Oslo-region:

Det innføres nye tiltak for Oslo fra Tirsdag 07.11. De nye restriksjonene varer først og fremst i tre uker.

Nye tiltak:

 • Det blir full stans i breddeidretten

 • Organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge fortsetter. Biblioteker holder også åpent for å ivareta barnas beste.

 • Begrensninger i breddeidretten for barn og unge. Treninger kan gå som normalt, men cupper og kamper må utsettes.

 • Treningssentre, kinoer, teatre, svømmehaller lekeland og lignende stenger.

 • Alle innendørs arrangementer forbys

 • Det innføres full skjenkestopp i hele Oslo.

 • Alle videregående skoler går til rødt nivå fra og med mandag.

 • Ungdomsskoler må forberede seg på rødt nivå.

 • Butikker og kjøpesentre kan ikke ha flere besøkende enn at de klarer å holde to meters avstand mellom alle. Om nødvendig skal det settes inn vakthold.

https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/6-november-byradet-innforer-sosial-nedstenging-av-oslo

Stavanger-region:

NRK melder at kommuneoverlegene i Stavanger-regionen leverer 6.11 “flere anbefalinger til nye koronarestriksjoner på Nord-Jæren til politikerne og lokale beslutningstakere. Dermed kan kommunene på Nord-Jæren følge andre storby-regioner i Norge, der flere av disse restriksjonene allerede er innført.”  (disse kan innføres mandag eller tirsdag 6/7.11, er per d.d. ikke innført ennå)

 • Bruk av munnbind på kollektivreiser i rushtiden og ellers når det er umulig å opprettholde én meters avstand.

 • Registrering av gjester på utesteder må bli påbudt.

 • All stans i breddeidrett for voksne frem til 7. Desember.

 • Videregående skoler går fra gult til rødt nivå.

Ref: https://www.nrk.no/rogaland/anbefaler-strengere-korona-restriksjoner-pa-nord-jaeren-1.15232226

Share on Facebook