Nye matter til NAFs sommerleir 2008

NAF styret og sommerleirkomiteen kom i år frem til at det overtid ville lønne seg at NAF eier egne matter. Mattene kommer til åoppbevares ved Vest-Oppland Folkehøgskole. Dermed sparer forbundetleiekostnader og transportkostnader hvert år. Og organiseringenrundt mattebæringen blir betydelig enklere. Om NAF kommer til åleie eller låne mattene ut til leirer eller medlemsklubber er ikkeavklart. Men det er ikke usannsynlig.

Tekst: Erlend Hove Lillebø

Bilder: Camilla Viken Teigre/Erlend Hove Lillebø

Share on Facebook