Klubbene må selv melde seg inn i kampsportforbundet. For klubbene som er medlem begge steder, er NAF og NKF to sidestilte organisasjoner.

Norges Kampsportforbund (NKF) er underlagt Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). NKF er et fleridrettsforbund som organiserer over 20 kampsporter og består i dag av fem seksjoner: 

 • Jujutsu (inkl. ninjutsu, krav maga og andre relaterte selvforsvarssystemer)
 • Karate (med mange forskjellige stilarter)
 • Taekwondo WT (den olympiske formen for taekwondo)
 • Taekwon-do ITF (alternativ form for taekwondo)
 • Fleridrett (inkl. wushu, kendo, aikido m. fl.)

Gjennom kampsportforbundet og NIF finnes det gode mulighet for kompetanseheving, spesielt om man trener barn, samt at ungdom har en god mulighet til å lære seg drive klubb gjennom samarbeid med NKF. 

Kompetansebygging

Trenerutvikling:

 • Trener 2: kunnskap om hva det innebærer å være trener for ungdom-, junior- og seniorutøvere. 
 • Trener 3: Forbundet har enda ikke en ferdigutviklet trener 3-utdanning. Sluttproduktet blir på en 90 timers utdanning med fokus på trening av yngre toppidrettsutøvere og talentutvikling.
 • Lederkurs: https://kampsport.no/kompetanse/lederutvikling/
 • Ungdom 15-19 år
 • Gult lederkurs: Innføring i styrearbeid, grunnleggende verktøy for klubbdrift
 • Grønt lederkurs: Utvikling av klubbkultur. For styreleder/styremedlemmer
 • Blått lederkurs: kommunikasjon i lederrollen.

NIF

Link til samarbeidsavtale ? (Den har jo ikke blitt fulgt opp, så usikker på om den bør linkes til) 

Plakatmal: https://kampsport.no/organisasjon/tilskudd-og-fordeler/medlemsfordeler/plakatmaler/

Tryg forsikring: 

Medlemsforsikring: https://kampsport.no/organisasjon/kontigent-skatt-forsikring/forsikringer/ulykkesforsikring/

Rabatt på privat forsikring https://kampsport.no/organisasjon/kontigent-skatt-forsikring/forsikringer/privat/