NAF Summer Camp 2019

Norges Aikidoforbund ønsker velkommen til ny sommerleir 6-11.juli 2019 ved Hadeland Folkehøgskole på Brandbu. I år vil sommerleiren holdes av Morito Suganuma shihan (8.dan) og Bjørn Eirik Olsen shihan (7.dan).

Link til PDF-plakat: 

Link til registrering: https://goo.gl/forms/Ed7Ch8ClY8y017EO2

Vennligst betal både treningsavgift og losji samlet innen 21.juni for å hjelpe oss å planlegge leiren (forsinkelsesgebyr 100,-)

(scroll down for English)

Treningsavgift

 • Hel leir 1800,-
 • Dagspass 500,-
 • 3-dagers pass 1400,-
 • Per økt 240,-
 • 25% rabatt til honnør, studenter/unge under 20 år og tilreisende fra Nord-Norge.
 • Kontonr 6188.05.46448
 • IBAN: NO1461880546448
 • SWIFT/BIC: NDEANOKK
 • Spesialtilbud for deltagere fra utlandet: Hele leiren inkludert overnatting i klasserom, alle måltider og bankettmiddag: 3000,-
Losji
 • Rom med bad 550,-
 • Rom uten bad 460,-
 • Klasserom 310,-
 • Camping/telt 320,-
 • Priser er per person per natt.
 • Alle måltider er inkludert unntatt bankettmiddag (160,-)
 • Ta med egen sovepose/dyne og sengetøy og håndklær.
 • Vaskemaskiner og tørketrommel er tilgjengelig på skolen.
 
Hvordan komme seg dit
 • Adresse: Hadeland Folkehøgskole (www.hafos.no), Augedalsvegen 15, 2760 Brandbu
 • Med tog: Fra Oslo S til Jaren stasjon, taxi til Brandbu (www.nsb.no/www.trafikanten.no)
 • Med buss fra Oslo: Landekspressen bussnummer 153 (www.opplandstrafikk.no)
 • Med buss fra Oslo Lufthavn: Bussnummer 260 til Lunner Rådhus, bytt til bussnummer 153
 • By Train: From Oslo S to Jaren station, then take taxi to Brandbu
Mer info: 
Ved spørsmål angående bestilling, betaling og kostnad, kontakt NAF sin Sommerleirkommité på: naf.sommerleir@gmail.com
Husk! Etter påmelding får du bekreftelse på påmeldingen på e-post, og så fort vår økonomiansvarlige har gått gjennom påmeldingen, får du bekreftelse på hvor mye din bestilling koster. Dersom vi er fullbooket for din ønskede romtype, vil du få beskjed ved ankomst, og de overskytende kostnadene returnert til din konto.

Timeplan

For mer info contact sommerleirkomiteen (naf.sommerleir@gmail.com)

—————–ENGLISH—————-

NAF Summer Camp 2019

Norwegian Aikido Federation welcomes you to a new summer camp July 6th-11th 2019 at Hadeland Folkehøgskole in Brandbu. This year the summer camp will be held by Morito Suganuma shihan (8th dan) and Bjørn Eirik Olsen shihan (7th dan).

Link to PDF poster: https://l.aikido.no/media/uploads/sommerleir_2019_poster.pdf

Please register here: https://goo.gl/forms/Ed7Ch8ClY8y017EO2

Please pay both training fee and accomodation before June 21st to help us plan the camp (late fee 100NOK)

 

Training fee

 • Full camp 1800NOK
 • Day pass 500NOK
 • 3-day pass 1400NOK
 • Per class 240NOK
 • 25% discount for seniors/disabled, students/youth under 20 years and travellers from Northern Norway.
 • Account no: 6188.05.46448
 • IBAN: NO1461880546448
 • SWIFT/BIC: NDEANOKK
 • Special offer for participants from abroad: Full seminar including accomodation in classroom,
  all meals and banquet dinner: 3000NOK
Accomodation
 • Room with bath 550NOK
 • Room without bath 460NOK
 • Classroom 310NOK
 • Camping/tent 320NOK
 • All prices per person per night
 • All meals included except banquet dinner (160NOK)
 • Bring your own sleeping bag and towels.
 • Washers and dryers will be available.
How to get there
 • Adress: Hadeland Folkehøgskole (www.hafos.no), Augedalsvegen 15, 2760 Brandbu
 • By Train: From Oslo S to Jaren station, then take taxi to Brandbu (www.nsb.no/www.trafikanten.no)
 • By Bus: From Oslo to Brandbu: Take Landekspressen Bus no 153 (www.opplandstrafikk.no)
 • From Oslo Airport Gardermoen: Take Bus no 260 to Lunner Rådhus, then change to Bus no 153, or take taxi to Brandbu.
More info: 
Questions about reservations, payment and cost are to be addressed to the NAF summer camp committee:  naf.sommerleir@gmail.com
Remember!  After registration, you will get a confirmation of registration by email, and as fast as our accountant has siftet through the registrations, you will get confirmation on what your reservation will cost. If we happen to be full-booked for your kind of room type, you will be notified on arrival, and the excess paid will be refunded to your account. 
 
 
Schedule
 

For more info,  contact sommerleirkomiteen (naf.sommerleir@gmail.com)

Share on Facebook