NAF + Kampsportforbundet = sant

Norges Kampsportforbund er eit eige særforbund under Norges Idrettsforbund og Olympiske komite. Nokre av fordelane ved å melde seg inn er at Kampsportforbundet har mange gode støtteordningar, til dømes…

Styret i NAF har utarbeidd avtalen fordi… Kvifor trur de at det er bra for klubbane å melde seg inn?

Kva stilling til tar de i styret i forhold til kampsportforbundet? anbefaler de klubbane å melde seg inn?
Kvifor/ kvifor ikkje? 

Enkelte aikidoklubber velger å melde seg inn i Norges Kampsportforbund som er et eget særforbund under Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite. Dette har vanligvis vært med bakgrunn i deres forsikringsordning. Kampsportforbundet tok et initiativ til en samarbeidsavtale med NAF for samkjøre tjenester til klubber som ønsker å være medlemmer i begge forbundene. Avtalen går ut på at forbundene profilerer hverandre og setter seg inn i hverandres tilbud til medlemsklubbene. Hver enkelt klubb i NAF må selv ønske å være medlem i Kampsportforbundet og ta initiativ for å melde seg inn. Per i dag er tre klubber i NAF også medlem i Kampsportforbundet. Mere informasjon om fordeler som støtteordninger, trenerutdanning og forsikring, samt utgifter finnes på www.kampsportforbundet.no.

Share on Facebook