IAF i World Games!

Vil DU representere NAF? IAF kommer nemlig til å delta i 2022 World Games i Birmingham, USA, der aikido vil være tilstede som en oppvisningsgren. NAF er bedt om å nominere kandidater til arrangementet kommende sommer, 10-15. juli. Søk!

NAF ønsker å være tilstede under arrangementet som kan bli en god måte å showcase aikido og NAF på verdensbasis, og oppfordrer klubbene til raskt å oppfordre egne aktuelle medlemmer til å søke om en plass på laget. Kvalifiserte medlemmer kan også søke direkte, men det er lurt å ta en prat med teknisk ansvarlig i klubben først.
Se presentasjonsvideo for World Games her.


Prosessen:
Interesserte kandidater leverer en skriftlig søknad til tk@aikido.no innen fredag 25.2. kl 23.59.
TK velger ut 2 kandidater (en mannlig, en kvinnelig), og 2 vara.
NAF sender inn kandidatforslag til IAF.
IAF velger ut et lag på 32 personer fra alle innkomne nominasjoner, det er dermed ikke sikkert at en blir tatt ut på IAF laget, selv om man er nominert fra NAF.

Økonomi
– NAF dekker reise og opphold for selve arrangementet inntil kr 10.000,-
– Ankomst må være 10. juli, og retur blir 15. juli  (husk tidsforskjell & jetlag).
– Oppholdet for arrangementet er anslått til å koste 400 USD (pdd ca 3 600 NOK) per person og inkluderer mat og overnatting på «college dormitory». Kvitteringer skal forelegges for refusjon.
Velger kandidaten å forlenge oppholdet dekkes det av egen lomme.

Kriterier
– 2-4 dan
– maks 45 år
– kandidater utenfor Oslo og omegn oppfordres sterkt å søke
– deltakerne skal i kraft av sin aikidofaglige kompetanse og personlighet representere NAF på en god måte internasjonalt
– deltakelsen skal gi dem inspirasjon, læring og nettverk. 
– å representere Norge er en anerkjennelse fra NAF for den jobben de gjør i egen klubb og i forbundet

Søknad
Kort søknad med navn, grad, fødselsdato, samt en paragraf om motivasjon for å delta.

Frist: Fredag 25. februar 2022, kl 23.59.

PS: det blir mest sannsynligvis en ny mulighet å representere NAF på en internasjonal arena i første kvartal 2023, under World Combat Games 2023, i Riyad (Saudi Arabia), se promo video.

Hilsen, TK & NAF-styret

Share on Facebook