Min side

Så fint at du bruker aikido.no, det er med på å skape engasjement og inspirasjon!

Legg til event:
Her kan du legge til i kalender når din klubb har seminar. Du administrerer dette selv, og gjør evt. endringer selv. Du informasjon om dette under veiledning.

Ny post:
Det er ønskelig med flere reportasjer/nyheter fra klubbene, vi har derfor gjort det mulig for klubbene å skrive egne poster til nyhetssiden vår. Postene går igjennom en godkjenning hos redaksjonen og kan bli gjort noen små endringer på hvis nødvendig. Redaksjonen ønsker nyheter fra klubbene om reiser dere har vært på, seminarer dere har hatt, eller kanskje har dere bare lyst å skrive litt om hvordan dere har det?

Har du noen spørsmål til redaksjonen? Send en mail til redaksjonen!