Teknisk komité (TK) har ansvaret for gradering i NAF. De møtes flere ganger i året, behandler graderingssøknader, graderingsskjemaer, svartebeltelister og sertifikater for oppnådde grader. TK rapporterer til NAFs årsmøte.

Leder: Bjørn Eirik Olsen, 7. dan, Shihan
Sekretær: Gaute Lambertsen, 6. dan, Shidoin
Medlem: Lars Lomell, 5. dan, Shidoin (instruktørprogram)
Medlem: Tor Anton Gaarder, 4. dan, Shidoin (instruktørsamling 1.mai)
Medlem: Jacqueline von Arb, 3. dan, Fukushidoin (instruktørprogram)
Medlem:  Geirr Cranner, 4. dan, Shidoin
Medlem:  Haakon Fyhn, 3. dan, fukushidoin

Tidligere medlemmer er Erik Vanem, Dimitris Farmakidis, Birger Sørensen, Jo Ring Giske, Mai Eli Johansen, Stein-Are Engstad og Vebjørn Knutsen.