Teknisk komité (TK) har ansvaret for gradering i NAF. De møtes flere ganger i året, behandler graderingssøknader, graderingsskjemaer, svartebeltelister og sertifikater for oppnådde grader. TK rapporterer til NAFs årsmøte.

Leder: Bjørn Eirik Olsen, 7. dan, Shihan
Sekretær: Gaute Lambertsen, 6. dan, Shidoin
Medlem: Lars Lomell, 4. dan, Shidoin (TKs representant i styret)
Medlem: Erik Vanem, 4. dan, Shidoin (Fukushidoin/Shidoin-seminaret)
Medlem: Dimitris Farmakidis, 4. dan, Shidoin (sommerleiransvarlig fra TK)
Medlem: Tor Anton Gaarder, 4. dan, Shidoin (instruktørsamling 1.mai)
Medlem: Jacqueline von Arb, 3. dan, Fukushidoin (instruktørutdanning)

Tidligere medlemmer er Birger Sørensen, Jo Ring Giske, Mai Eli Johansen, Stein-Are Engstad og Vebjørn Knutsen.

Ved generalforsamlingen 2018 ble det innført en ny struktur for Teknisk komité, Fukushidoin/Shidoin-utnevnelser og Graderingskomite. Nærmere beskrivelse av det tekniske regimet, samt oversikt over Fukushidoin/Shidoin/Teknisk komité/Graderingskomite kan dere lese her.