Frister for innbetalinger av medlemskontingent til NAF

15. april : Medlemskontingent (vårsemester = jan-jun) & Klubbkontingent (året)
15. november : Medlemskontingent (høstsemester = juli-des)
Merk: Høsten 2022 betales klubbkontingent etter gammel ordning

NAFs kontonummer
6030.05.34131

Klubbkontingenter
Gjeldende fra 3.7.2022

For hele året, beregnes basert på antall medlemmer.

  • Klubber med 1-5 medlemmer: Kr. 100
  • Klubber med 6 – 20 medlemmer: Kr. 300
  • Klubber med 20 – 40 medlemmer: Kr. 750
  • Klubber med mer enn 40 medlemmer: Kr. 1000
Medlemskontigenter
Gjeldende fra 1.1.2018

Medlemskontingent for hvert semester/halvår: Kr. 75,- per medlem