Kontaktinformasjon

Aikikan Norge er registrert i Enhetsregisteret.

E-postkontakt@aikikan.no

Organisasjonsnummer: 983 515 258

Kontonr: 0532.57.19836