Kizukai

Mange møtte ivrig opp, flere av hans tidligere elever ved folkehøgskolen, en del fra klubbene på vestlandet, men også noen fra Oslo, Hamar og Brandbu. Dimitris er hovedinstruktør ved Fudoshinkan Hamar Aikido Klubb, Fudoshinkan Hadeland Aikido og hovedlærer på linjen Aikido – Energi og Bevissthet, ved Vestoppland Folkehøgskole. Han har bakgrunn som danser, skuespiller, og grafisk designer. Seminaret var preget av god atmosfære og høyt tempo, men det var også tid til filosofi, og fokus på essensen i Aikido.

Etter seminaret fikk Kim A. Tinderholt, på vegne av Aikido.no, muligheten til å snakke litt med Dimitris om seminaret, Aikido og tiden fremover.

Kim: Først vil jeg gratulere med et meget vellykket seminar!

Dimitris: Det var en stor ære for meg å bli invitert for å holde et seminar, når jeg tenker på alle de erfarne og høyt respekterte Sensei som fins både i Norge og i utlandet…

Kim: Kan du si litt om temaet ditt under seminaret, og hvorfor du valgte det?

Dimitris: Tema var “Kizukai” som kan oversettes som “bevissthet”.

I min forstand er Aikido en vei til fysisk, mental og åndelig eller spirituell bevissthet.Under treningen fokuserer vi mye på hvordan vi utfører teknikk, som på et vis er små skritt på denne veien… men jeg føler at nettopp på grunn av dette, kan vi miste oversikten over hva vi vil med teknikken og hvorfor vi trener.

Jeg har også observert at bevisstheten er oppstykket også når vi “kan” teknikken. Vi mister stadig kontakt med partneren, energien, omgivelsen, eller realismen i forhold til formålet med teknikken.

Kanskje denne treningen fører til at vi slutter å lete etter nøklene som vi holder i hendene våre… 

Kim: Har du noe spesielt du fokuserer på i din Aikido nå?

Dimitris: Det sies at: “Doing leads to understanding and action turns knowledge to wisdom”

(Føles bedre å si det på engelsk…)

Det jeg fokuserer på er handling inspirert av forståelse. Dette gjelder både teknikk og filosofi, både i den lille og i den store Dojo. 

Kim: Kan du si litt om hva Aikido betyr for deg?

Dimitris: Aikido har gitt meg så mye… kunnskap, opplevelser, venner, mening, ja utrolig nok… til og med mitt levebrød, så dette i seg selv sier mye om hva Aikido betyr for meg.

Skulle jeg være mer konkret så vil jeg si at Aikido er en oppvåkning av min humanitet, en utvidelse av min virkelighet, en inspirasjon som jeg er forpliktet til å formidle videre. 

Kim: Kan du fortelle litt om dine erfaringer som Aikido utøver og som instruktør?

Dimitris: Det er utfordrende å være en utøver som ønsker å applisere prinsippene i hverdagen, å kontinuerlig streve (i god forstand) til å lære mer uten at denne lærdom hever egoet, å trene og å leve med skader, særlig når årene går… Men jeg føler at nettopp disse utfordringene er dynamikken som former oss til det vi strever etter.

Det er mye man kunne si om å være instruktør. Hvem er du da? Hva vil du med

“å instruere”? Jeg tror min største erfaring som instruktør er å ha “responsibility”.

Det er en måte å være ekte, det er det som gjør deg til en virkelig kriger! 

Kim: Du er jo lærer på Vestoppland Folkehøgskole, i linjen Aikido Energi og

Bevissthet. Kan du si litt om hvordan denne linjen har utviklet seg, og hva som er ambisjonene videre?

Dimitris: I skoleåret 2002 -2003 het linja “Aikido og Konfliktløsning” og jeg ble ansatt som faglærer i Aikido. Aikido skulle være en slags fysisk illustrasjon av faget “Konfliktløsning” som i seg selv hadde som fokus “Peace by peacefull means”. I virkeligheten ble det mer eller mindre en “Aikido Dojo” som ble høstet i en folkehøgskole. Linja hadde dette første året 12 elever, blant andre deg (Kim A. Tinderholt).

Årene etter ble linja døpt om til “Aikido og Østlig filosofi” på grunn av min vinkling av Aikido mot en mer filosofisk retning, som skulle være grunnlag til større inspirasjon og motivasjon for 19 åringer uten noen bakgrunn i kampkunst. 

De siste 3 årene har navnet vært “Aikido – Energi og Bevissthet”. Dette fordi jeg ville både forklare hva Aikido er, men også hva jeg vektlegger i undervisningen av Aikido. I år har linja 28 elever… jeg er både privilegert og takknemlig.

Jeg kan ikke si jeg har noen ambisjoner i forhold til linja. Ambisjonen er kanskje mer på det personlige plan, i den forstand at jeg ønsker å lære mer for å kunne gi mer, til alle de som velger å dedikere et år av sitt liv til Aikido på folkehøgskolen.

Kim: Dere har jevnlig besøk av kjente Sensei fra rundt om i verden, George Kolioupolous Sensei, Frank Ostoff Sensei, Donovan Waite Sensei, Torstein Schoo og flere. Har du én Sensei du følger, eller blir du inspirert av flere?

Dimitris: Khalil Gibran skrev at: “I discovered the secret of the sea in meditation upon a dewdrop”

Jeg er inspirert av vinden, måten løv faller ned fra trær, bekken, barn og gamle, dyr, galaksen, bokstaver og alle de vises ord…

Ok, jeg er kanskje litt for abstrakt nå… selvfølgelig er jeg inspirert av alle disse lærere, deres dedikasjon, ekspertise, vilje, arbeid, personlighet.

Min Aikido er absolutt influert av Bjørn Eirik Olsen Sensei og George Koliopoulos Sensei… jeg opplever de som Yin og Yang til min Aikido.

Når dette sies må jeg også nevne Jo R. Giske og Birger Sørensen, som begge på et vis er grunnen til at dette intervjuet finner sted. 

Kim: Gjør du noe annet ved siden av din Aikido?

Dimitris: Jeg danser, “Contemporary dans”…

Kim: Hva ser du som viktig i den daglige treningen?

Dimitris: Den daglige treningen…

…i den daglige treningen ser jeg applikasjon av etikette, seriøsitet, åpen/ begynner sinn som viktig.

Rent teknisk vektlegger jeg en variasjon mellom høyt tempo og dynamikk og utforskning av teknikk og roligere tempo. Repetisjon men også variasjon, en blanding av grunnleggende og mer avanserte teknikker.

Dimitris med Kim som uke.

Kim: Hvordan ser fremtiden din ut? Har du noen ønsker eller noe du jobber frem mot?

Dimitris: Det sies at for å se i fremtiden må en se i fortiden og tiden med Aikido har vært en fantastisk oppdagelsesreise.

Jeg vet at min personlige reise vil fortsette, fordi jeg vet hvor jeg selv stå i forhold til alle de idealer jeg stadig referer til… langt unna. Jeg har også lært at det å være ansvarsfull og seriøs har ført til at folk stoler på meg, og det gir meg grunn til å tro at jeg vil fortsette som lærer eller instruktør i årene som kommer.

Jeg ønsker å gjøre min forståelse av Aikido og dens filosofi til virkelighet og gjerne denne erfaringen til visdom. Jeg ønsker også å begynne å praktisere Yoga (og det kommer til å skje veldig snart) fordi jeg tror det vil gi meg ytterlig forståelse av kropp og teknikk.

For å være ærlig så har jeg ikke jobbet frem mot nesten noe som helst. Alt det som har skjedd, har skjedd fordi veien og handlingene førte ditt.

Takk for muligheten til å sette ord på mine tanker.

Kim: Takk for at du ville dele dine tanker og erfaringer med oss.

Tekst og foto: Kim A. Tinderholt

Share on Facebook