KASHIMA SHINRYU: Bedre muligheter for sverdtrening i Norge

I 2008 blir det to større leire i Norge; den første er den vanlige suksessen med Suganuma Sensei (12-17 juli), mens den andre (ca 2-8 august) blir med Inaba Sensei fra Meiji Jingu Shiseikan i Tokyo. Fokus vil bli på sverdtrening og essensen av Budo; hvordan å utvikle et ubevegelig sinn, hvordan å styrke senteret (Hara) samt å utvikle naturlig mykhet. Budo-filosofi blir også vektlagt. Det blir også vanlig Aikido. Stedet blir Brandbu. 

 Tidligere var Shiseikan (navnet på Dojoen tilknyttet Meiji Shrine i Tokyo) helt lukket på klassisk japansk vis, der kun de med spesiell introduksjon fikk begynne å trene. Nå har Inaba Sensei og Shiseikan endret policy. De har åpnet opp for et økende antall utenlandske medlemmer, de holder regelmessige leire i Europa, og de lager instruksjonsmateriale som gjør det mulig for et bredere publikum å få tilgang til denne unike sverdkunsten.

Kashima Shinryu passer godt sammen med Aikido, og treningsformen gir en økt innsikt i Budo generelt. I Norge har det spesielt vært tre miljøer som har trent dette: NTNUI Trondheim var tidligst ute da Nakata Sensei bodde der på midten av 80-tallet, mens Tenshinkan kom med fra 1988 – og hadde besøk av Inaba Sensei i 1990. Siden startet Reimeikan i Tromsø opp på midten av 90-tallet. I dag er det regelmessig trening kun i Oslo og i Tromsø, men flere har ytret ønske om slik trening dersom det var anledning til dette.

Den muligheten byr seg nå. En forutsetning for å melde seg på er at man har en viss minimumskunnskap om Kashima, og det vil sannsynligvis også bli et krav om minst 4. kyu for å delta. Jeg vil forsøke å holde en weekendsamling i Oslo, en i Tromsø – samt en eller to i Trondheim og/eller Bergen dersom interessen er stor nok. Også andre steder kan bli aktuelle.

Sommerleiren arrangeres i et nettverk med Kashima-interesserte i blant annet England, Frankrike, Tyskland, Polen og Hellas. Det har vært leire i Polen (2006 og 2007), Wales (2006) og Frankrike (2007), og i 2008 står Norge og Hellas for tur. Antall deltakere begrenses for å sikre anledning til personlig undervisning. Vi regner med at ca 25 deltakere vil komme fra de øvrige Europeiske landene, og sannsynligvis 30-40 fra Norge. I tillegg til Inaba Sensei kommer sannsynligvis to-tre hjelpeinstruktører pluss en del dyktige studenter fra Shiseikan.

Inaba Sensei regnes for å være en av verdens aller dyktigste sverdinstruktører, og han er også 8. Dan Aikikai Aikido. Han har en svært givende treningsmåte og innsikt som flest mulig aikidoutøvere i NAF bør få tilgang til. Men det forutsetter at man er motivert, da treningsformen krever dyp konsentrasjon for å gi resultater.

Undertegnede har kjent og trent med Inaba Sensei siden 1988. Det er en stor glede at vi nå får lagt en sommerleir til Norge med ham, og en mulighet og inspirasjon til å organisere Kashima-trening i flere av NAF-klubbene. Jeg vil ta kontakt med klubblederne og diskutere muligheten for weekendleire, og for å starte denne prosessen med de som er interessert.

Hilsen
Bjørn Eirik Olsen

Share on Facebook