Hvorfor og hvordan?

Ettersom konkurranse, som metode for å vise ferdighet, progressjon, eller mestring er fraværende i Aikido, så blir gradering desto viktigere for å synligjøre utøverens framgang. Graderingen er en feiring av at man har trent iherdig og lært seg mange ting. På graderingen viser man det man har lært for venner og familie. Graderingen er ikke en eksamen eller test hvor man skal huske så mye som mulig. Det er høytidelig og nervøst nok selv om det ikke er en formell test.

En fin måte å gjennomføre graderingen på er ved å la to litt mer erfarne juniorer vise hva man skal gjøre før hver del av graderingen. Evt at en instruktør gjør det rettferdighet er viktig. Den praktiseres ved at krav om antall treninger og måneder mellom hver gradering må følges.

Hvordan bruker man graderingsskjemaet?

Hensikten med graderingsskjemaet er flere:

  1. Skjemaet er delt inn i grader med forslag til teknikker for å gjøre det lettere for instruktørene å velge teknisk innhold i treningene. Skjemaet gir en pekepinn på progresjon. Dvs utvikling av teknisk repertoar over tid.
  2. De ulike gradene har forslag til teknikker man kan velge i til gradering.
  3. Skjemaet gir mulighet til å sikte inn mot konvertering av juniorgrad (mon) til seniorgrad (kyu) og sørge for at nivået til den som graderer til kyugrad (ved 15 års alder) holder det gjeldende nivået i NAF.

Skjemaet brukes ikke slavisk, men med skjønn. Eksempel på dette er at Tanduku dosa (Individuelle øvelser) kan gjøres i fellesskap med alle på matta slik at det ikke blir fokus på individuell mestring. Teknikkene utføres også i fellesskap

Aikidoteknikkene er kompliserte og det tar tid å få til. Det er ingen som forventer at teknikkene skal utføres perfekt. Innsats teller mest.

Det kan være utfordrende for instruktørene å komme gjennom alle øvelser og teknikker som er listet opp i skjemaet til hver grad. Husk igjen at det ikke er krav om at teknikkene skal kunnes utenatt eller perfekt. Målet er i tillegg til følelse av mestring underveis at nivået til den som fyller femten og graderer til kyugrad virkelig holder den standarden som forventes.

Som ved all annen instruksjon og læring er det viktig å praktisere tilpasset opplæring. Ideelt sett bør alle få utfordringer tilpasset sin alder, modenhet og ferdighetsnivå. De eldre juniorene har av erfaring ofte svært god utvikling når de får ’hospitere’ på voksenpartiene. Det hjelper godt på i forberedelsene til de siste mongradene og til kyugraderingen.