NAF instruktørutdannelse

Utarbeidet av teknisk komité

Norges Aikidoforbund etablerer et opplæringstilbud til sine instruktører fra våren 2022. Dette tilbudet erstatter ikke den generelle trenerutdanningen i Norges idrettsforbund, men representerer et tilbud for alle aikidoinstruktører som ønsker å utvikle seg i sin rolle som instruktør.

Always practice in a vibrant and joyful manner. Practice not for selfish reasons, but for all people, everywhere.
Ueshiba Morihei
3F6A3262