Norges Aikidoforbund etablerer et opplæringstilbud til sine instruktører fra høsten 2021. Dette tilbudet erstatter ikke den generelle trenerutdanningen i Norges idrettsforbund, men representerer et tilbud for alle aikidoinstruktører som ønsker å utvikle seg i sin rolle som instruktør.

Formålet med kurset er blant annet å bevisstgjøre innen følgende:

● Hva innebærer det å være en instruktør i aikido?
● Hva man har av utfordringer og ressurser som instruktør?
● Viktigheten av å ha en felles base som instruktører i NAF
● Mulighetene til refleksjon og utvikling

Del 1: Fundamentet i opplæringen er et kursmateriell du får tilgang til ved å melde deg på kurset på medlemssidene på aikido.no. Der finner du  temaer, problemstillinger, tips og råd og oppgaver som danner et felles grunnlag for refleksjon sammen med egne erfaringer, ambisjoner og spørsmål. 

Del 2: Felles dag for instruktørene på sommerleiren med tre økter påfølgende dager for å gå gjennom sentrale temaer og for å dele refleksjoner. Arbeidet på sommerleiren danner grunnlag for arbeidet i klubbene videre.

Del 3: Teknisk ansvarlig i de enkelte klubbene har ansvaret for den oppfølging av instruktørkurset og utvikling av instruktørgruppa i klubben. Samtidig har hver enkel deltager på opplæringen ansvar for å holde fokus og utvikle seg selv i samspill med de andre instruktørene.

Del 4: TK tilbyr klubbene veileding enten på egne instruktørsamlinger eller i forbindelse med lokale leire/seminarer lokale samlinger med TK representant tilstede.