Norges Aikidoforbund etablerer et opplæringstilbud til sine instruktører fra høsten 2021. Dette tilbudet erstatter ikke den generelle trenerutdanningen i Norges idrettsforbund, men representerer et tilbud for alle aikidoinstruktører som ønsker å utvikle seg i sin rolle som instruktør.

Formålet med kurset er blant annet å bevisstgjøre innen følgende:

● Hva innebærer det å være en instruktør i aikido?
● Hva man har av utfordringer og ressurser som instruktør?
● Viktigheten av å ha en felles base som instruktører i NAF
● Mulighetene til refleksjon og utvikling

Kurset har tre faser:
Fase 1 Introduksjon til et kompendium om relevante temaer.

Fase 2 Kontakt med en erfaren instruktør for spørsmål og veiledning enten ved besøk til klubb eller som del av treningsleir. Oppfølging av utviklingsplan for den enkelte instruktør.

Fase 3 Instruktørseminar på sommerleir. Erfaringsutveksling og utforsking av problemstillinger.