Formålet med møtet

Instruktørsamlingen er en årlig møteplass (vanligvis 1. mai) der instruktører fra alle NAF-klubber og Teknisk komité kommer sammen for å diskutere praktiske og aikidofaglige tema. Samlingen skal være en uformell og inspirerende arena for der viktige sider ved instruksjon, motivasjon og formidling løftes frem og diskuteres.

Samlingen innledes vanligvis med en festmiddag og fortsetter med et møte 1.mai, der ulike tema diskuteres i plenum og mindre grupper, før dagen avsluttes med en treningsøkt. 

Normalt avholdes møtet fysisk, men under særlige forhold vil arrangementet være digitalt. 

Tema

Tema for 1.mai-møtet varierer fra år til år, men vil typisk handle om hvordan vi kan vokse og utvikle oss som forbund og individuelle klubber. Hvis du har innspill eller ønsker om tema, kan du sende inn dette til Teknisk komité innen utgangen av februar, siden utkast til agenda bør være på plass innen 1.mars.

Deltakelse

Hver klubb kan sende én til to representanter hver. For større klubber eller der andre forhold gjør det praktisk, så kan klubben sende tre representanter.

Kostnader

Reisekostnader, kost og losji dekkes av klubbene selv.
NAF dekker fellesmiddagen som arrangeres i forbindelse med samlingen.

Innkvartering

Må håndteres privat, men det vil etterstrebes mulighet for overnatting i dojo.