Innkalling til årsmøte

Tid: 02. Juli kl.13.00
Sted: Brandbu, A-salen

Årsmøteinnkalling 2023

Det er klart for årsmøte i Norges Aikidoforbund. Alle medlemmer har talerett ved møtet og er velkommen til å delta, mens hver klubb har delegater med stemmerett ut i fra størrelse på klubb. På årsmøte går styret og teknisk komité gjennom aktiviteter i forbundet, og både klubbene, medlemmene, styret og teknisk komité kan fremme saker som skal stemmes over. Sakene har hatt innmeldingsfrist, og årets saker vil dere se i innkallingen.

Hvorfor er det viktig å delta?

Aktiv deltakelse og engasjement er en viktig nøkkel til demokrati. Årsmøtet beslutter de endringer som er nødvendig for å sikre en god drift av Norges Aikidoforbund. Dette er forbundets øverste organ, der medlemmenes stemmer blir hørt og beslutninger tas om forbundets fremtid. På årsmøtet velger man styrerepresentanter og det valgte styret jobber for at medlemmenes interesser skal bli ivaretatt på best mulig måte mellom årsmøtene. Styret finner igjen inspirasjon i aktiv deltagelse fra medlemmene i forbundet

Share on Facebook