International Aikido Federation (IAF) er et internasjonalt forbund av aikido-organisasjoner, for det meste nasjonale, som er anerkjent av Aikikai Hombu Dojo. IAF er en demokratisk organisasjon med 9 valgte styremedlemmer (Directing Committee) og med Doshu som president. IAF har også et seniorråd (Senior Council) og et teknisk råd (Technical Council) som er utnevnt av Doshu. Disse råd består av seniorinstruktører som skal sørge for å opprettholde tekniske og etiske standarder i IAF. I tillegg til dette opprettes det diverse arbeidsgrupper på utvalgte temaer. Delegater fra medlemsorganisasjonene møtes hvert fjerde år til sin generalforsamling – IAF kongressen (IAF Congress frem til 2020 da det byttet navn til IAF Summit), der det også vanligvis arrangeres treninger med seniorinstruktører fra hele verden. IAF fungerer som en offisiell kommunikasjonskanal mellom de nasjonale aikido-organisasjonene og Aikikai Hombu Dojo. IAF representerer også aikido i GAISF (Global Association of International Sports Federations) som organiserer bl.a. World Combat Games og The World Games for ikke-olympiske idrettsgrener.

Norges Aikidoforbund er medlem av IAF og har vært det siden vi ble etablert i 1984-1985. Mer info på IAF sine nettsider