IAF kampanje med Online treninger

IAF (International Aikido Federation) lanserer online treninger med instruktører fra medlemsland for at alle i hele verden skal kunne delta. Bjørn Eirik Olsen Shihan er en av dem!

NAF er et av medlemslandene i IAF og TK har sendt inn et bidrag til denne Zoom Kampanjen med Bjørn Eirik Olsen Shihan som instruktør. Hans trening vil finne sted Søndag 7. juni kl 14.00.
Her kan du se en “teaser” for treningen: https://www.facebook.com/watch/?v=250601446190896

Finn ut hvilke andre land og instruktører som blir presentert, tidspunktene, samt deltakelsesinfo for Zoom (møtenummer & passord) her: http://aikido-international.org/activities/global-events/
Timeplanen vil suppleres etterhvert som bidragene blir klar.

Det er flere måter å delta i treningen:

Zoom:  Møtenummer og passord blir publisert her: http://aikido-international.org/activities/global-events/

Livestream på FB-livehttps://www.facebook.com/InternationalAikidoFederation/

Opptak blir publisert på IAF’s YouTube Kanal i etterkant:
https://www.youtube.com/user/IntlAikidoFederation/videos

#iafzoomcampaign

Fun Fact: 
Det aller første bidraget i IAF Zoom kampanjen var med Fabrice Croizé (5. dan) fra Frankrike, det fant sted 3. juni, og fikk etter bare et halvt døgn over 610’000 visninger på Facebook: https://www.facebook.com/InternationalAikidoFederation/videos/246971139915629/
og er nå publisert på IAF’s YouTube kanal: https://www.youtube.com/watch?v=o5TF7zgwzHs&t=5s

Share on Facebook