Hva er Shihan, Shidoin og Fukushidoin?

I tråd med dette ble det på midten av syttitallet opprettet tre instruktør-titler. Shihan, Shidoin og Fukushidoin. På denne måten ville Aikikai Hombu Dojo fortelle verden hvem de anerkjente som kvalifiserte instruktører.

Shihan (Mester instruktør) gis av Hombu Dojo til en anerkjent instruktør som er minst 6. Dan. Utnevnelsen er en anerkjennelse av instruktørens kvalifikasjoner og posisjon. En Shihan har troligvis en egen dojo hvor han/hun holder jevnlig instruksjon. Instruktøren har vanligvis mange studenter og holder regelmessig seminarer.

Shidoin og Fukushidoin (Henholdsvis Instruktør og Vise-Instruktør) er titler som en organisasjon tilknyttet Aikikai Hombu Dojo kan dele ut om den ønsker det. Hombu Dojo har ingenting med selve utnevnelsen å gjøre, men de skal informeres om hvem som er utnevnt til titlene. En Shidoin skal minst ha 4. Dan, og en Fukushidoin skal ha 2. eller 3. Dan.

Instruktør-titlene henviser til kvalifikasjonene til personen som instruktør. Det har dermed ikke direkte noe med personens grad å gjøre. Og det er derfor ingen automatikk i at en 6. Dan skal ha noen av disse titlene, for eksempel.

Titlene kan knyttes opp mot graderingsrettigheter, men dette er ikke gitt av regelverket til Aikikai Foundation.

Som skrevet gis Shihan-tittelen av Hombu Dojo, som regel etter anbefaling av andre Shihaner eller organisasjoner. Og reglene for dette er gitt i International Regulation for Aikikai Foundation. Det finnes trolig ikke egne nedskrevne regler for utnevnelse av titlene i Norge, men det er det i Sverige.

Kilder:

http://www.aikikai.or.jp/eng/index.htm (Se under Regulations)

http://www.aikidojournal.com/encyclopedia.php

http://www.aikikai.se/

http://www.aikiweb.com/forums/showthread.php?t=5667

Utdrag fra International Regulation, for Aikikai Foundation:

Tekst: Erlend Hove Lillebø

August 2008

Share on Facebook