Hjelpe Japan?

Alle har hørt om den store jordskjelv og tsunami katastrofen som rammet Japan 11. mars.

Hvordan kan Aikido-Norge bidra? Har du eller klubben din en god idé? Del den med andre!
Send mail til redaksjon@aikido.no med noen ord om hva du/din klubb gjør for å samle inn penger/støtte
– og det vil bli lagt inn i artikkelen som en idébank!

********* ideer ***********

1. I Trondheim er det satt opp en Facebook side: JADE (Japanese Aid Donation Event). Et av evenementene var en visningskveld 27. mars med 7-Samurai & Princess Mononoke (som også ble videreformidlet av noen medlemmer av NTNUI Aikido -Tekisuikan) der det skulle bli mulig å donere til støtteorganisasjoner.

2. Stavanger JuShinKan Aikido setter av en del av medlemskapsinntekten. Dette vil overføres til en veldedighetsorganisasjon.

3. Hva gjør du / din klubb ?

Share on Facebook