I denne ordlisten vil du finne oversikt over alt som står i graderingsskjema. For ordliste over ord og uttrykk brukt i trening og som du vil møte på seminarer finner du dette på utvidet ordliste.

Angrep

Shomen-uchi: Håndkanteslag rett forfra mot pannen
Katate-dori: Holde rundt håndleddet med en hånd
Ryote-dori: Holde begge håndledd med begge hender
Ryote-mochi: Det å bli grepet av to hender, en hånd på hver arm
Morote-dori: Holde rundt håndleddet med begge hender
Yokomen-uchi: Håndkanteslag på skrå fra siden mot tinning/hals
Kata-dori: Holde i ene skulderen
Kata-dori menuchi: Holde i ene skulderen + Håndkanteslag rett forfra mot pannen
Tsuki: Rett slag med knyttet hånd
Ushiro-ryotedori: Angrep bakfra, en hånd på hver arm
Mune-dori: Holde jakkeslag/bryst forfra med en hånd
Sode-dori: Holder ermet nedenfor albuen med en hånd
Eri-dori: Holde i kragen bak i nakken
Kubi shime: Kvelertak
Futarigake: Angrep av to personer
Futaridori: Holdegrep av to personer
Taninzugake: Angrep av flere enn to personer

Teknikker

Låseteknikker
Ikkyo: Kontroll av ukes albu fra innsiden
Nikkyo: Kontroll av håndledd m/bøying innover
Sankyo: Vridning av håndledd innover med albu opp
Yonkyo: Kontroll av armen med press mot innsiden av underarmen
Gokkyo: «Omvendt» ikkyo
Udehishigi: Albuelås på strak arm
Kotegaeshi: Vridning av ukes håndledd utover

Kasteteknikker
Iriminage: Kast ved å gå inn bak/i uke
Shihonage: Fire hjørners kast
Tenshinage: Himmel og jord kast
Sumiotoshi: Hjørne kast
Kokyonage: Puste kast
Uchikaiten nage: Rotasjonskast fra innsiden
Sotokaiten nage: Rotasjonskast på utsiden av ukes arm
Udekimenage: Albuelås kast
Koshinage: Hofte kast
Udegarami jujinage: Kast med ukes armer i kryss

Pusteteknikker
Kokyoho: Pustemetode/teknikk

Våpen

Tantodori: Angrep med tanto (kniv)
Tachidori: Angrep med bokken (sverd)
Jodori: Angrep med jo
Jonage: Kast med jo

Kamae – Utgangsstilling

Ai-hanmi: Lik utgangsstilling mot partner (høyre mot høyre)
Gyaku-hanmi: Ulik utgangstilling mot partner (speilvendt)
Hanmi: Skråstilt kamae (med samme hånd og fot fremstilt)
Hanmi-handachi: Tore sitter og uke angriper stående
Hidari-hanmi: Venstre fot frem
Hidari-kamae: Venstre utgangsstilling
Migi-hanmi: Høyre fot frem
Migi-kamae: Høyre utgangsstilling
Seiza: Sittestilling på knær
Kiza: Som seiza, men med tåballene i gulvet
Suwariwaza: Sittende teknikk

Tanduko dosa

Kamae: Utgangsstillinger

Tai sabaki: Kroppsforflytninger:
Irimi: Å ta et steg inn/frem i forhold til angrepet
Kaiten: Ett steg frem + 180° hoftedreining uten å flytte beina
Tenkan: Å snu rundt 180° i forhold til angrepet (hoftevridning med steg bakover)
Irimi-Tenkan: Steg inn i forhold til angrepet og snu rundt (med steg bak)
Shikko: Knegåing
Irimi-sokumen: Glidesteg inn med vridning mot angrepslinjen
Tsugi-ashi: Glidesteg
Okuri-ashi: Steg ut
Ayumi-ashi:
Vanlig steg

Mae Ukemi: Forover fall
Ushiro Ukemi: Bakover fall

Ikkyo shihogiri: Ikkyomøte i fire retninger

Vurderingskriterier

Kamae: Utgangsstilling
Shisei: Positur
Taisabaki: Kroppsforflytninger
Kokyu ryoku: Pustekraft
Kihon waza: Grunn teknikker
Maai: Avstand
Zanshin: Tilstand av tilstedeværelse
Flyt: Mykhet, fleksibilitet og koordinering

Andre sentrale begreper

Jiyu – fri
Waza – Teknikk