Hvordan melde seg opp til gradering

Her finner du alle graderingsskjemaer.
Husk at for å gå opp til gradering under NAF må du ha godkjenning fra den teknisk ansvarlige i klubben din.

For dangraderinger: Etter å ha sendt inn søknadsskjema for dangradering får godkjente kandidater tilsendt graderingsskjemaer til Aikikai Hombu dojo med instruksjoner for hvordan disse skal fylles ut. Disse dokumentene må fylles korrekt ut og tas med på graderingen. Avgiften innbetales også på forhånd.

Tidsfrister

Legg merke til at for dangraderinger skal skjemaer, etter godkjenning av treningstid fra din teknisk ansvarlige, være teknisk komité i hende minimum 4 uker før gradering finner sted. 

Graderingspensum

Dette finner man i nedlastbart format under “graderingsskjema“.
Det finnes også detaljerte videoer med Bjørn-Eirik Olsen shihan som viser alle kyuteknikker. Du kan se videoene under “Basisteknikker“.

Graderingsavgift kyu graderinger

Graderingsavgiften betaler man til klubben man graderer i, som i sin tur betaler NAFs andel. Hvor stor avgiften er avhenger av graden, og det finner du under “Avgifter“.

Generelle bestemmelser

NAF har ansvar for at det arrangeres graderinger minimum to ganger årlig på sommerleir og andre større leire. I tillegg til dette kan det arrangeres graderinger på klubbleire når et medlem av teknisk komité deltar eller når klubbens høyst graderte er delegert graderingsmyndighet fra teknisk komité.

Ved gradering skal det leveres inn skriftlig søknadsskjema godkjent av klubbinstruktøren, samt gyldig medlemsbok som du får utdelt hos klubben du melder deg inn i. Det samme gjelder medlemsbok for barn.

Shidoin samt seniormedlemmer i graderingskomité (med godan eller høyere) kan gi kyugrader opp til og med 1. kyu på seminarer og klubbgraderinger. Fukushidoin kan tilsvarende gi kyugrader opp til og med 3. kyu. 

På seminarer og klubbgraderinger skal det normalt være en shidoin eller fukushidoin fra en ekstern klubb til stede for å kunne gi graderinger opp til henholdsvis 1. eller 3. kyu. Det kan gis unntak fra denne regelen når forholdene ikke muliggjør ekstern representasjon. 

Det er å foretrekke at høyere kyugrader (3. – 1. kyu) tas på leire der det også gis dangraderinger, men det er ikke et absolutt krav. Lavere kyugrader (6. – 4. kyu) tas fortrinnsvis på lokale arrangementer.